Figurer

Opretter en figur ud fra to eller flere markerede objekter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Figur (kun i LibreOffice Draw)

Marker to eller flere objekter, åbn genvejsmenuen og vælg Figurer


Figurer får egenskaberne fra det nederste objekt i stablingsrækkefølgen.

Flet

Tilføjer de markerede objekters flade til fladen for det nederste objekt i markeringen. Denne kommando egner sig bedst til brug på objekter, som overlapper hinanden.

Træk fra

Trækker de markerede objekters flade fra fladen for det nederste objekt.

Overskær

Opretter en figur ud fra det område, hvor de markerede objekter lapper over.

Støt os venligst!