Konverter

Indstillinger for konverteringen af det markerede objekt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Åbn genvejsmenuen for et markeret objekt og vælg Konverter


Til kurve

Konverterer det valgte objekt til en BĂ©zierkurve.

Til polygon

Konverterer det valgte objekt til en polygon (et lukket objekt afgrænset af rette linjer). Udseendet af objektet ændres ikke. Hvis du vil, kan du højreklikke og vælge Rediger punkter for at se ændringerne.

Til kontur

Konverterer det markerede objekt til en polygon eller en gruppe af polygoner. Hvis konverteringen opretter en gruppe polygoner (for eksempel når du konverter et tekstobjekt), skal du trykke F3 for at gå ind i gruppen, før du kan markere en individuel polygon.

Konverter til 3D

Konverterer det valgte objekt til et tredimensionelt (3D) objekt.

Konverter til 3D-rotationslegeme

Opretter en tredimensionel form ved at rotere det markerede objekt om dets lodrette akse.

Til bitmap

Konverterer det valgte objekt til en bitmap (et gitter af billedpunkter, som repræsenterer et billede).

Til metafil

Konverterer det valgte objekt til Windows Metafile Format (WMF), som indeholder bĂĄde bitmap- og vektorgrafikdata.

Støt os venligst!