Præsentationsindstillinger

Defines settings for your slide show, including how to display it, which slide to start from, the way you advance the slides, and whether you want to use the presenter console or control it remotely.

For at tilgå denne kommando...

Choose Slide Show - Slide Show Settings.


Dialogen Præsentation

Område

Angiver hvilke dias, som skal inkluderes i præsentationen.

Alle dias

Inkluderer alle diassene i din præsentation.

Fra:

Indtast nummeret på startdiasset.

Brugerdefineret præsentation

Kører en brugerdefineret præsentation i den rækkefølge, som du angav i Præsentation - Brugerdefineret præsentation.

Præsentationstilstand

Vælg præsentationstypen.

Fuldskærm

Et dias vises i fuldskærm.

I et vindue

Præsentation kører i LibreOffice programvinduet.

Løkke og gentag efter

Genstarter præsentationen efter det pauseinterval, som du angiver. Et pausedias bliver vist mellem det sidste dias og startdiasset. Tryk Esc-tasten for at stoppe præsentationen.

Pausetid

Angiv varigheden af pausen før præsentationen bliver gentaget. Hvis du indtaster nul, vil præsentationen genstarte straks uden at vise et pausedias.

Vis logo

Viser LibreOffice-logoet på pausediasset. Logoet kan ikke udskiftes.

Presentation Options

Disable automatic change of slide

Dias skifter aldrig automatisk, når dette er valgt.

Skift dias ved klik på baggrunden

Skifter til det næste dias, når du klikker på baggrunden af et dias.

Musemarkør synlig

Viser musemarkøren under en præsentation.

Musemarkør som pen

Ændrer musemarkøren til en pen, som du kan bruge til at tegne på dias med under præsentationen.

note

Hvad du skriver med pennen vil forblive i dine dias efter du afslutter præsentationen. Pennens egenskaber kan ændres ved at vælge Pen-bredde eller Ændre pen-farve i højreklik-menuen mens du afvikler præsentationen.


Enable animated images

Viser alle rammer for animerede GIF-filer under præsentationen. Hvis denne indstilling ikke er valgt, bliver kun det første billede af en animeret GIF-fil vist.

Keep presentation always on top

LibreOffice-vinduet forbliver øverst under præsentationen. Ingen andre programmer vil vise vinduer foran din præsentation.

Display

Som standard bliver den primære skærm brugt til diasvisningstilstand. Hvis den aktuelle desktop bliver vist på mere end en enkelt skærm, kan du vælge, hvilken skærm der skal bruges til fuldskærm-diasvisningstilstand. Hvis den aktuelle desktop kun spænder over en enkelt skærm, eller hvis multiskærmmuligheden ikke er understøttet på det aktuelle system, kan du ikke vælge en anden skærm.

note

These settings are saved in the user configuration and not inside the document.


Præsentationsvisning

Marker en skærm til brug for fuldskærm-diasvisningstilstand.

Hvis systemet tillader at spænde et vindue over alle tilgængelig skærme, kan du også vælge "Alle skærme". I dette tilfælde spænder præsentationen over alle tilgængelige skærme.

Presenter console

The Presenter console provides extra controls and tools useful to the presenter. You can choose to use it in windowed or full screen mode, or disable it entirely.

Show navigation bar

The navigation bar allows the presenter to control the presentation with buttons at the bottom left of the screen, either with the mouse pointer or directly on display if a touch screen is used.

Remote control

Enable remote control

Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running. Unmark Enable remote control to disable remote controlling.

A link directs you to the available options to install the application on your device.

Støt os venligst!