Forbindelser

Sætter egenskaberne for en forbindelse.

Type

Lister de typer af forbindelser, som er tilgængelige. Der er fire typer af forbindelser: standard-, linje-, lige-, og kurveforbindelse.

Linjeskævhed

Angiver skævheden på en forbindelseslinje. Vinduet med forhåndsvisningen viser resultatet.

Linje 1

Indtast en skævhed for Linje 1.

Linje 2

Indtast en skævhed for Linje 2.

Linje 3

Indtast en skævhed for Linje 3.

Linjeafstand

Sætter linjeafstanden for forbindelserne.

Start vandret

Indtast størrelsen på den vandrette afstand, som du ønsker i begyndelsen af forbindelsen.

Start lodret

Indtast størrelsen på den lodrette afstand, som du ønsker i begyndelsen af forbindelsen.

Slut vandret

Indtast størrelsen på den vandrette afstand, som du ønsker ved slutningen af forbindelsen.

Slut lodret

Indtast størrelsen på den lodrette afstand, som du ønsker ved slutningen af forbindelsen.

Nulstil linjeskævhed

Nulstiller linjens skævhedsværdier til standarden. (Denne kommando er kun tilgængelig via kontekstmenuen).

Støt os venligst!