Ændring af masterdias

Viser dialogen Tilgængeligemasterdias , hvor du kan vælge et layoutskema til det aktuelle dias. Alle objekter i diasdesignet er indsat bag objekterne på det aktuelle dias.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Dias - Modificer Masterdias


Dialogen Diasdesign

Diasdesign

Viser de diasdesign, du kan anvende til dit dias. Vælg et design og klik OK for at anvende designet til det aktuelle dias.

Udskift baggrundsside

Angiver at baggrunden i det valgte diasdesign skal gælde for alle dias i dit dokument.

Slet ubrugte baggrundssider

Sletter ubrugte baggrundsdias og præsentationslayouts fra dit dokument.

Indlæs

Viser dialogen Indlæs masterdias, hvor du kan vælge endnu flere diasdesigns.

Støt os venligst!