Klokkeslæt (fast)

Indsætter det aktuelle klokkeslæt i dit dias som et fast felt. Klokkeslættet bliver ikke opdateret automatisk.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Felter - Klokkeslæt (fast)


For at redigere et indsat felt i dit dias, dobbeltklik i feltet, placer markøren foran det første tegn i feltet og vælg Rediger - Felter.

Støt os venligst!