Felter

Oplister generelle felter, som du kan indsætte i dit dias.

Hvis du vil redigere et felt i dit dias, vælg det og vælg Rediger - Felter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Felter


Dato (fast)

Indsætter den aktuelle dato i dit dias som et fast felt. Datoen bliver ikke opdateret automatisk.

Dato (variabel)

Indsætter den aktuelle dato i dit dias som et variabelt felt. Datoen bliver automatisk opdateret, når du indlæser filen igen.

Klokkeslæt (fast)

Indsætter det aktuelle klokkeslæt i dit dias som et fast felt. Klokkeslættet bliver ikke opdateret automatisk.

Klokkeslæt (variabel)

Indsætter det aktuelle klokkeslæt i dit dias som et variabelt felt. Klokkeslættet bliver automatisk opdateret, når du indlæser filen igen.

Forfatter

Indsætter for- og efternavne opremset i LibreOffice brugerdata i det aktive dias.

Sidetal

Indsætter sidetal på de(t/n) aktuelle dias eller side. Hvis du vil tilføje et sidetal til hvert side, vælger du Vis - Master og indsætter feltet Sidetal. Du ændrer talformatet ved at vælge Egenskaber - Side-fanebladet og markerer et format på listen i området Layout-indstillinger.

Filnavn

Indsætter navnet på den aktive fil. Navnet fremkommer først, når filen gemmes.

Støt os venligst!