Snap Point/Line

Indsætter et fangpunkt eller en fanglinje (også kaldt hjælpelinje), som du kan bruge til hurtigt at justere objekter. Fangpunkter og fanglinjer vises ikke i udskriften.

For at tilgå denne kommando...

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

Åbn en genvejsmenu og vælg Indsæt fangpunkt/fanglinje


tip

Du kan trække en fanglinje fra linealerne og slippe dem på siden. For at slette en fanglinje, træk den tilbage til linealen.


Tegn eller flyt et objekt tæt ved et fangpunkt eller en fanglinje for at fange det ind på plads.

For at sætte fangområdet, vælg i dialogfeltet Indstillinger.

Snap Object Dialog

Placering

Indstiller placeringen af et markeret fangpunkt eller en markeret fanglinje i forhold til det øverste venstre hjørne af siden.

note

Du kan også trække et fangpunkt eller en fanglinje til en ny placering.


X-akse

Indtast den afstand, som du ønsker mellem fangpunktet eller fanglinjen og den venstre kant af siden.

Y-akse

Indtast den afstand, som du ønsker mellem fangpunktet eller fanglinjen og øverste sidekant.

Type

Specificerer typen af fangobjekt, som du vil indsætte.

Punkt

Indsætter et fangpunkt.

Lodret

Indsætter en lodret fanglinje.

Vandret

Indsætter en vandret fanglinje.

Støt os venligst!