Diassortering

Viser miniatureudgaver af dias, så de er lettere at arrangere.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Diassortering


Ændring af diasrækkefølgen

Brug af genvejstaster i LibreOffice Impress

Støt os venligst!