Præsentation

Generelle kommandoer for dias.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Værktøjslinjer - Præsentation


Dias

Indsætter et dias efter det aktuelt markerede dias.

Diaslayout

Åbner en undermenu med diaslayout.

Modificer Masterdias

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Dupliker dias

Indsætter en kopi af det aktuelle dias efter det aktuelle dias.

Udvid dias

Opretter et nyt dias fra alle topniveau-dispositionspunkter (tekst et niveau under titelteksten i dispositionshierarkiet) i det valgte dias. Dispositionsteksten bliver titlen på det nye dias. Dispositionspunkter under topniveauet på det originale dias bliver flyttet et niveau op på det nye dias.

Præsentation

Begynder din præsentation.

Støt os venligst!