Ton over

Opretter figurer og fordeler dem med lige store trin mellem to tegneobjekter.

LibreOffice tegner en række mellemliggende figurer mellem to valgte objekter og grupperer resultatet.

For at tilgå denne kommando...

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only).


Indstillinger

Definerer indstillingerne for overtoning.

Trin

Indtast antallet af figurer du ønsker mellem de to valgte objekter.

Ton attributter over

Tilføjer en overtoning til linje- og fyldegenskaber for de valgte objekter. For eksempel, hvis de valgte objekter er udfyldte med forskellige farver, tilføjes en farveovergang mellem de to farver.

Samme retning

Tilføjer en jævn overgang mellem de valgte objekter.

Støt os venligst!