Duplicate

Laver en eller flere kopier af et markeret objekt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Rediger - Dupliker

Skift+F3


Duplicate dialog

Duplikering af objekter

Antal kopier

Indtast antallet af kopier, som du vil lave.

Optag værdier fra markeringen

Icon Values

Indtaster bredde- og højdeværdier for det valgte objekt i de respektive bokse for X-akse og Y-akse såvel som udfyldningsfarven af objektet i feltet Start. Rotationsvinklen af det valgte objekt bliver ikke indtastet.

Forskydning

Definerer positionen og rotationen af et kopieret objekt i forhold til det valgte objekt.

X-akse

Angiv den vandrette afstand mellem centrum af det valgte objekt og kopiens. Positive værdier flytter kopien til højre og negative værdier flytter kopien til venstre.

Y-akse

Indtast den lodrette afstand mellem centrum af det valgte objekt og kopiens centrum. Positive værdier forskyder det kopierede objekt op, og negative værdier forskyder det kopierede objekt ned.

Vinkel

Indtast vinklen (0 til 359 grader), hvormed du vil roterere det kopierede objekt. Positive værdier roterer det kopierede objekt i urets retning og negative værdier imod urets retning.

Forstørrelse

Sætter størrelsen af et kopieret objekt.

Bredde

Indtast den størrelse, hvormed du vil forstørre eller formindske bredden af det kopierede objekt.

Højde

Indtast den størrelse, hvormed du vil forstørre eller formindske højden af det kopierede objekt.

Farver

Sætter farverne for det valgte objekt og kopien. Hvis du skaber mere end én kopi, vil disse farver angive start- og slutpunktet af en farvegraduering.

Start

Vælg en farve for det valgte objekt.

Slut

Vælg en farve på det kopierede objekt. Hvis du laver mere end en enkelt kopi, vil denne farve blive anvendt til den sidste kopi.

Standard

Nulstiller de synlige værdier i dialogen til standardinstallations værdier.

warning

En bekræftelse vises ikke før standarden er genindlæst.


Støt os venligst!