Vælg Dias ▸ Diasegenskaber

Vælg Dias - Diasegenskaber og klik så på fanebladet Side

Vælg Dias - Diasegenskaber og klik så på fanebladet Baggrund

Vælg Dias ▸ Layout

Vælg Dias - Modificer Masterdias

Vælg Dias ▸ Skift masterslide ▸ Indlæs

Vælg Dias ▸ Nyt dias

På værktøjslinjen Præsentation, klik på

Ikonet Nyt dias

Nyt dias

Støt os venligst!