Afstand

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til linjeafstand.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Afstand.


Enkelt

Gælder enkelt linieafstand til det aktuelle afsnit. Dette er standardindstillingen.

ikonet Linjeafstand 1

Linjeafstand 1

1,15 linje

Sætter linjeafstanden til 1,15 linje.

Ikonet Linjeafstand 1,15

Linjeafstand 1,15

Halvanden

Angiver linieafstanden til 1,5 linjer.

Ikonet Linjeafstand 1,5

Linjeafstand 1,5

Dobbelt

Indstiller linieafstanden til to linjer.

Ikonet Linjeafstand 2

Linjeafstand 2

Forøg afstanden i afsnittet

Forøger linjeafstanden over det valgte afsnit.

Ikonet Forøg afsnitsafstanden

Øg afsnitsafstanden

Formindsk afstand mellem afsnit.

Formindsker afstanden mellem afsnit over det markerede afsnit.

Ikonet Formindsk afsnitsafstanden

Mindsk Afsnitsafstanden

Forøg indrykning

Forøger venstre-indrykningen på det aktuelle afsnit eller celleindhold og sætter den til det næste standard tabulatorposition. Hvis du har markeret flere afsnit, forøges indrykningen af alle valgte afsnit.

Ikonet Forøg indrykning

Forøg indrykning

Formindsk indrykning

Formindsker den venstre indrykning af det aktuelle afsnit eller celleindhold og indstiller den til den forrige standard tabularposition. Hvis flere afsnit er markerede, formindskes indrykningen af alle valgte afsnit.

Ikonet Formindsk indrykning

Formindsk indrykning

Støt os venligst!