Spacing

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til linje/tekstafastand.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Afstand.


Line Spacing: 1

Gælder enkelt linieafstand til det aktuelle afsnit. Dette er standardindstillingen.

Line Spacing: 1.5

Angiver linieafstanden til 1,5 linjer.

Line Spacing: 2

Indstiller linieafstanden til to linjer.

Forøg afstanden i afsnittet

Forøger linjeafstanden over det valgte afsnit.

Decrease Paragraph Spacing

Decreases the paragraph spacing above the selected paragraph.

Increase Indent

Increases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the next default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is increased.

Decrease Indent

Formindsker venstre-indrykningen på det aktuelle afsnit eller celleindhold og sætter den til det forrige standard tabulatorposition. Hvis du tidligere har forøget indrykningen for flere afsnit, var valgt på en gang, kan denne kommando formindske indrykningen af alle valgte afsnit.

Støt os venligst!