Afstand

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til linjeafstand.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Afstand.


Linjeafstand: 1

Gælder enkelt linieafstand til det aktuelle afsnit. Dette er standardindstillingen.

Linjeafstand: 1,5

Angiver linieafstanden til 1,5 linjer.

Linjeafstand: 2

Indstiller linieafstanden til to linjer.

Forøg afstanden i afsnittet

Forøger linjeafstanden over det valgte afsnit.

Formindsk afstand mellem afsnit.

Formindsker afstanden mellem afsnit over det markerede afsnit.

Forøg indrykning

Forøger venstre-indrykningen på det aktuelle afsnit eller celleindhold og sætter den til det næste standard tabulatorposition. Hvis du har markeret flere afsnit, forøges indrykningen af alle valgte afsnit.

Formindsk indrykning

Formindsker venstre-indrykningen på det aktuelle afsnit eller celleindhold og sætter den til det forrige standard tabulatorposition. Hvis du tidligere har forøget indrykningen for flere afsnit, var valgt på en gang, kan denne kommando formindske indrykningen af alle valgte afsnit.

Støt os venligst!