Detaljerede beregningsindstillinger

Sætter regler for konvertering fra strengværdier til numeriske værdier, strengværdier til cellereferencer, og strengværdier til dato og tidsværdier. Dette påvirker indbyggede funktioner som INDIREKTE som tager en reference som en strengværdi eller dato og tidsfunktioner som tager argumenter som strengværdier i lokale eller ISO 8601 formater.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Menu - LibreOffice Calc - Formel, og i sektionen Detaljerede beregningsindstillinger tryk pĂĄ knappen Detaljer....


Indhold til tal

Konvertering fra tekst til tal

Hvorledes en tekst skal behandles, når den optræder som operand i en aritmetrisk operation eller som argument til en funktion, der forventer et tal i stedet. Entydig konverteringer mulig for heltal med eksponenter og ISO 8601 datoer og tidspunkter i udvidet format med skilletegn. Numeriske brøkdele med decimaltegn eller datoer, som ikke er ISO 8601 afhænger af sprogtilpasningen. Bemærk at i sprogafhængige konverteringer, kan den resulterende numeriske værdi variere !

Dan #VALUE! fejl: Tekst, som findes hvor numeriske data forventes, vil give #VALUE! fejl. Eksempel: "123.45" vil give en #VALUE! fejl, mens 123.45 ikke giver fejl.

Opfat som nul: Enhver tekst, der findes, hvor numeriske data forventes, opfattes som et tal med værdien nul. Eksempel: "123.45" opfattes som nul, mens 123.45 ikke opfattes som nul.

Konverter kun hvis utvetydig: Hvis teksten repræsenterer en gyldig og utvetydig numerisk værdi, konverter den. Eksempel: "123.456" genererer en #VÆRDI!-error, fordi teksten indeholder et skilletegn, mens "123456" ikke gør.
Se detaljer i Konvertering af tekst til tal.

Konverter også sprogafhængige: konverterer værdier som er gyldige i den lokale repræsentation. Eksempel: "123,45" er et gyldigt tal i f.eks. Danmark, fordi kommaet er decimalseparator her.

Opfat tom streng som nul

Denne valgmulighed afgør, hvorledes en tom streng behandles, når den indgår i aritmetriske operationer. Hvis du har angivet "Konverter fra tekst til tal" for enten at danne en "Dan #VALUE! fejl" eller "Opfat som nul", kan du ikke (her) vælge om konvertering af en tom streng til tal vil medføre en fejl eller den tomme streng opfattes som nul. I alle andre tilfælde vil denne valgmulighed bestemme, hvorledes tomme strenge behandles.

Referencesyntaks for tekstreference

Formelsyntaks, der skal benyttes, når referencer givet i streng-parametre, opløses. Dette påvirker indbyggede funktioner så som INDIREKTE, der opfatter referencer som en strengværdig.

Apply those settings to current document only

Mark this checkbox to apply the settings to the document only.

Støt os venligst!