Basic IDE

Definerer indstillingerne for BASIC IDE (integreret udviklingsmiljø) for at hjælpe med at redigere makroer i Basic.

warning

Denne funktionalitet er eksperimentel og kan lave fejl eller handle uventet. For at aktivere den alligevel, vælger du ▸ LibreOffice ▸ Avanceret og vælger afkrydningsfeltet Aktiver eksperimentelle funktioner.


For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Basic IDE.


Kodefuldførelse

Denne funktion hjælper Basic-programmører med at fuldføre kode, gemme omfattende kode og hjælper med at undgå kodefejl.

Slå kodefuldførelse til

Display methods of a Basic object. Code completion will display the methods of a Basic object, provided the object is a UNO extended type, and the option "Use extended types" is also on. It does not work on a generic Object or Variant Basic types.

Når en variabel er et UNO-interface eller en struktur, vises en listboks når du indtaster punktum efter variablens navn (som aVar. [listboksen vises] ). Dens metoder og variabler vises i listboksen, vist lige under. Du kan navigere mellem de foreslåede metoder og variabler med piletasterne. Tryk på Enter for at indsætte den markerede eller dobbeltklik med musen. For at afbryde listboksen kan du trykke på Esc-tasten.

Ved indtastning af metoders navne, og efterfølgende taster Tabulator en enkelt gang, vil den fuldføre det aktuelle element, og tastes Tabulator endnu en gang, gennemgås alle match med det længste præfix. For eksempel når der er tastet aVar.aMeth vil den gennemløbe aMeth1, aMethod2, aMethod3 elementerne, og andre elementer skjules ikke.

Eksempel:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

Er en valid variabeldefinition, hvis metoder kan benyttes via operatoren punktum(.):


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Kodeforslag

Dette er kodehjælpere i Basic-programmering.

Autokorrektur

Korrigerer tilfælde af Basic-variable og nøgleord, mens du skriver. LibreOffice Basic IDE vil rette indtastningen mens du skriver Basic-erklæringer og Basic-variabler for din kode for at optimere kodestilen og læsbarheden. Ændringerne i koden er bygget på programmets variabeldeklarationer og de afviklede LibreOffice Basic-kommandoer.

Eksempel:


  Dim intVar as Integer
 

og hvis du skriver Intvar, vil det blive korrigeret til intVar for at matche tilfældet som er deklareret som intVar .

Basic-keywords korrigeres også automatisk (listen af keywords tages fra fortolkeren).

Eksempler:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Luk enkeltcitationstegn automatisk

Lukker automatisk åbne anførselstegn. LibreOffice Basic IDE vil tilføje lukkende anførselstegn hver gang du skriver et åbnende anførselstegn. Der er praktisk, når du skal indsætte tekststrenge i Basic-koden.

Autoluk parenteser

Lukker automatisk parenteser. LibreOffice Basic IDE vil automatisk lukke parenteser “)” hver gang du starter en parentes “(“.

Autoluk procedurer

Lukker automatisk lukke-erklæring for procedurer. LibreOffice Basic IDE vil automatisk tilføje en erklæring End Sub eller End Function, efter at du skriver en Sub eller Function sætning og trykker Enter.

Sprogegenskaber

Benyt udvidede typer

Allow UNO object types as valid Basic types. This feature extends the Basic programming language standard types with the LibreOffice UNO types. This allows the programmer to define variables with the right UNO type and is necessary for the code completion feature.

Eksempel:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Advarselsikon

Brugen af UNO udvidede Typer i Basic programmer kan begrænse interoperabiliteten af programmet, når det udføres i andre kontorpakker.


Støt os venligst!