Forbindelser

Angiver hvordan forbindelserne til datakilder er samlet i en pulje.

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice Base - Forbindelser.


Forbindelsespulje

Forbindelsespulje aktiveret

Angiver om de valgte forbindelser er samlet i en pulje.

Drivere som er kendte i LibreOffice

Viser en liste med angivne drivere og forbindelsesdata.

Nuværende driver

Den nuværende valgte driver er vist nedenfor listen.

Aktiver pulje for denne driver

Vælg en driver fra listen og marker afkrydsningsfeltet Aktiver pulje for denne driver for at lægge dens forbindelse i pulje.

Tidsudløb (sekunder)

Angiver tiden i sekunder før en forbindelse i pulje bliver frigivet. Tiden kan være alt mellem 30 og 600 sekunder.

Støt os venligst!