Sprog

Angiver standardsprog og visse andre lokalitetsindstillinger for dokumenter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg - Sprogindstillinger - Sprog.


Billede af dialogen Indstillinger – Sprog

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Sprog for

Brugergrænseflade

Vælg sproget som skal vises i brugergrænsefladen, for eksempel menuer, dialoger og hjælpefiler. Du skal have mindst en ekstra sprogpakke eller en flersproget udgave af LibreOffice.

Indtastningen "Standard" vælger operativsystemets brugergrænseflades sprog. Hvis dette sprog ikke er tilgængeligt i LibreOffice installationen, er LibreOffice installationens sprog standardsprog.

Lokalitetsindstilling

Angiver lokalitetsindstillingen for landet. Dette har indflydelse pĂĄ visning af tal, valuta og mĂĄleenheder.

Punktet "Standard" vælger den landeindstilling, som er valgt af operativsystemet.

Ændringer i dette felt gælder straks. Dog skifter nogle formater, som blev formateret som standard, kun, hvis dokumentet indlæses påny.

Standardvaluta

Angiver standardformatet for valuta som bruges ved valutaformat og valutafelter. Hvis du ændrer lokalitetsindstillinger, vil standard valuta automatisk blive ændret.

Standard er ensbetydende med valutaformatet, der er tildelt den valgte lokalitetsindstilling.

Ændringer i feltet Standardvaluta bliver overført til alle åbne dokumenter og vil føre til tilsvarende ændringer i dialogerne og ikoner, som kontrollerer valutaformatet i disse dokumenter.

Decimaltegn - samme som lokalitetsindstilling

Specificerer decimaltegnet for tal i dit system nĂĄr du trykker pĂĄ den tilsvarende tast pĂĄ tastaturet.

Hvis dette afkrydsningsfelt er aktiveret, bliver tegnet som vises efter "samme som lokalitetsindstilling" indsat, når du trykker på tasten på taltastaturet. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er aktiveret, indsættes det tegn, som dit tastatursoftware giver.

Datomønstre

Angiver dato-acceptmønstre i den aktuelle lokalisering. Input i Calc-regneark og Writer-tabelceller er nødt til at matche lokaliseringsafhængige dato-acceptmønstre, før det kan genkendes som en gyldig dato.

Hvis du indtaster tal og tegn, der svarer til de definerede dato-acceptmønstre, i en tabelcelle og så flytter markøren ud af cellen, genkender LibreOffice dem automatisk, konverterer inputtet til en dato og formaterer den efter landeindstillingen.

De første mønstre blandt dato-acceptmønstrene bestemmes af lokaliseringen (indstillet i Landeindstillingen), men du kan ændre disse standardmønstre og tilføje flere mønstre. Brug ; til at adskille mønstrene.

Mønstre kan sammensættes efter følgende regler:

Hvis du ændrer Landeindstillingen, bliver dato-acceptmønstret nulstillet til den nye landestandard og alle brugerdefinerede ændringer eller tilføjelser går tabt.

Ud over de udtykkelige mønstre, der er defineret i redigeringsfeltet, genkendes input, der matcher mønstret Y-M-D, implicit og konverteres automatisk til en dato. Input, der starter med tal fra 1 til 31 fortolkes ikke i dette implicitte Y-M-D-mønster. Fra og med LibreOffice 3.5 formateres dette input som YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Dokumenternes standardsprog

Angiver sprogene til retskrivning, synonymordbog og orddeling.

Valg af sprog for dokumentet

warning

Stavekontrollen til det valgte sprog fungerer kun, nĂĄr du har installeret det tilsvarende sprogmodul.Et sprog pĂĄ listen er markeret med et flueben, hvis stavekontrol er aktiv for sproget.


Vestligt

Angiver hvilket sprog der benyttes ved stavekontrol af tekst med vestligt alfabet.

Vis brugergrænsefladeelementer for østasiatiske tekster

Aktiverer understøttelse af asiatiske sprog. Du kan nu tilpasse de tilsvarende indstillinger for asiatiske sprog i LibreOffice.

Hvis du vil skrive på kinesisk, japansk eller koreansk, kan du aktivere understøttelse af disse sprog i brugergrænsefladen.

Asiatisk

Angiver hvilket sprog der benyttes ved stavekontrol af tekst med asiatisk alfabet.

Vis brugergrænseflade elementer til bidirektionel skrivning

Aktiverer understøttelse af kompleks tekstlayout. Du kan nu moderere indstillingerne der svarer til kompleks tekstlayout i LibreOffice.

Sprog som bruger Complex Text Layout (CTL)

Komplekst tekstlayout

Angiver sproget for stavekontrol i kompleks tekstlayout.

Kun for det nuværende dokument

Angiver at indstillingerne for standardsprogene kun er gyldige for det aktuelle dokument.

Udvidet sprogunderstøttelse

Se bort fra systemets sprogvalg for indtastning

Angiver om ændringer i systemets valgte sprog/tastatur ignoreres eller ej. Såfremt det ignoreres, vil indtastninger følge følge sproget for det aktuelle afsnit - ikke - det aktuelt valgte system sprog.

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Støt os venligst!