Indstillinger

Angiver fomularindstillinger der vil gælde for alle dokumenter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn et Math-dokument, vælg - LibreOffice Math - Indstillinger.


Udskriftsindstillinger

Titel

Angiver om du ønsker dokumentets navn skal inkluderes i udskrivningen.

Formeltekst

Angiver om indholdet af Kommandoer-vinduet i bunden af udskriften skal inkluderes.

Kant

Tilknytter en tynd kant til formelområdet ved udskrivning. Titel og Formeltekst indsættes kun i en ramme hvis det tilsvarende felt er markeret.

Udskriftsformat

Oprindelig størrelse

Udskriver formlen uden at tilpasse den aktuelle skriftstørrelse. I større formler kan det forekomme, at en del af kommandoteksten bliver skåret fra.

Tilpas dynamisk

Tilpasser formlen til sideformatet som bruges i udskriften. Den rigtige størrelse vil blive bestemt af papirformatet som anvendes.

Skalering

Reducerer eller øger størrelsen på den udskrevne formel med en angiven forstørrelsesfaktor. Indtast den ønskede forstørrelsesfaktor direkte i kontrollen Skalering, eller angiv værdien med brug af pileknapperne.

Andre indstillinger

Ignorer ~ og ' i slutningen af linjen

Angiver at disse jokertegn for afstande fjernes, hvis de er i slutningen af en linje. I tidligere versioner af LibreOffice betød tilføjelse af sådanne tegn i slutningen af en linje, at man forhindrede højre kant af formlen fra at blive skåret fra under udskrivning.

Kun anvendte symboler indlejres (mindre filstørrelse)

Gemmer kun de symboler for hver enkelt forme,l som bruges i formlen. I tidligere versioner af LibreOffice, blev alle symboler gemt med hver formel.

Støt os venligst!