Generelt

Definerer de generelle indstillingerfor tegning eller præsentationsdokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Generelt.


Billede af Impress-dialogen indstillinger – Generelt

Tekstobjekter

Tillad hurtigredigering

Hvis aktiveret, kan du redigere tekst umiddelbart efter at have valgt et tekstobjekt. Hvis deaktiveret skal du dobbeltklikke for at redigere teksten.

Kun tekstområde markerbar

Angiver, om et tekstfelt skal vælges ved at klikke på teksten.

I det område af tekstfeltet, som ikke er fyldt med tekst, kan et objekt bag tekstfeltet markeres.

Indstillinger

Brug cache til baggrunden

Angiver om der skal benyttes mellemlager for visning af objekter på masterdiaset. Det øger visningshastigheden. Fravælg muligheden Brug baggrundsmellemlager hvis du ønsker at vise skiftende indhold på masterdiaset.

Kopi ved flytning

Hvis aktiveret, vil en kopi blive dannet, når du flytter et objekt, mens du holder tasten nede. Det samme vil gøre sig gældende ved rotering og ændring af størrelse for objektet. Det originale objekt vil blive efterladt med den oprindelige placering og størrelse.

Objekter er altid flytbare

Angiver at du ønsker at flytte et objekt med Rotér værktøjet slået til. Hvis Objekt altid flytbart ikke er markeret, kan Rotér kun bruges til at rotere objektet.

Vrid ikke objekter i kurve (gælder kun i tegninger)

Opretholder relativ justering af Bézier punkter og 2D tegnede objekter overfor hinanden når du forvrænger objektet

Måleenhed

Bestemmer måleenheden i præsentationer.

Tabulatorer

Angiver afstanden mellem tabulatorstop.

Kompatibilitet (dokumentspecifikke indstillinger)

Støt os venligst!