Gitter

Definerer gitter-indstillinger til oprettelse og flytning af objekter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Gitter.


Gitter

Angiver indstillinger for det konfigurerbare gitter på din dokumentside. Dette gitter hjælper dig til at afgøre den nøjagtige placering af dit objekt. Du kan også indstille dette gitter med "magnetiske" fanglinjer.

Hvis du har aktiveret snapgitteret, men ønsker at flytte eller oprette individuelle objekter uden at begrænse dem, skal du holde Skift-tasten nede for at deaktivere denne funktion så længe som nødvendigt.

Opløsning

Vandret

Definerer måleenheden for afstanden mellem gitterpunkter på X-aksen.

Lodret

Definerer måleenheden for afstanden mellem gitterpunkter på Y-aksen.

Inddeling

Vandret

Angiv antallet af mellemrum mellem gitterpunkerne på X-aksen.

Lodret

Angiv antallet af mellemrum mellem gitterpunkterne på Y-aksen.

Synkroniser akser

Angiver om det aktuelle gitter skal ændres systematisk. Opløsningen og underopdelingen af X- og Y-akserne forbliver de samme.

Fastgør

Til fanglinjer

Hæfter kanten af et trukket objekt til den nærmeste fanglinje, når du slipper musen.

Du kan også definere denne indstilling ved at bruge , som er tilgængelig på værktøjslinjen Indstillinger i præsentations- eller tegnede dokumenter.

Til sidemargenerne

Angiver, om det grafiske objekts kontur skal justeres til den nærmeste sidemargen.

Markøren eller en konturlinje for grafikobjektet skal være inden for gribeområdet.

I en præsentation eller tegning kan du også få adgang til denne funktion med ikonet på værktøjslinjen Indstillinger.

Til objektramme

Angiver, om et grafisk objekts kontur skal justeres til kanten af det nærmeste grafiske objekt.

Markøren eller en konturlinje for grafikobjektet skal være inden for gribeområdet.

I en præsentation eller tegning kan du også få adgang til denne funktion med ikonet på værktøjslinjen Indstillinger.

Til objektpunkter

Angiver, om det grafiske objekts kontur skal justeres til punkter på det nærmeste grafiske objekt.

Dette gælder kun hvis markøren eller en konturlinje for grafikobjektet er inden for gribeområdet.

I en præsentation eller tegning kan du også få adgang til denne funktion med ikonet på værktøjslinjen Indstillinger.

Fangområde

Angiver gribeafstanden mellem musemarkøren og objektets kontur. LibreOffice Impress griber til et gribepunkt, hvis musemarkøren er tættere på konturen end den afstand der er angivet i feltet Gribeafstand.

Begræns objekter

Ved oprettelse eller flytning af objekter

Angiver at grafiske objekter er begrænset vandret, lodret eller diagonalt (45°) når du opretter eller flytter dem. Du kan midlertidig deaktivere denne indstilling ved at trykke på Skift-tasten.

Længere kantlængde

Angiver at et kvadrat dannes baseret på den længste side af et rektangel når Skift-tasten holdes nede før du slipper musetasten. Dette gælder også for ellipser (en cirkel vil blive dannet baseret på ellipsens længste diameter) . Når feltet Udvid kanter ikke er markeret, vil et kvadrat eller cirkel blive dannet baseret på den korteste side eller diameter.

Ved rotation

Angiver at grafiske objekter kun kan roteres inden for den rotationsvinkel, du har valgt i feltet Ved rotation. Hvis du ønsker at rotere et objekt mere end den angivne vinkel, skal du holde Skift-tasten nede, mens du roterer. Løft tasten, når den ønskede rotationsvinkel er nået.

Punktreduktion

Angiver vinklen for punktreduktion. Når du arbejder med polygoner kan det være en fordel at du reducerer redigeringspunkter.

Støt os venligst!