Formel

Definerer indstillingerne for syntaks i formler i LibreOffice Calc.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et regnearksdokument og vælg - LibreOffice Calc - Formler.


Formelindstillinger

Formelsyntaks

Der er tre valgmuligheder. Lad os se dem med eksempler. I et regneark er der to ark: Ark1 og Ark2. I celle A1 i Ark1 er der en reference til celle C4 i Ark2.

Brug engelske funktionsnavne

I LibreOffice Calc er funktionsnavnene oversat til dansk. Dette valg er som standard ikke markeret, hvilket betyder at de danske funktionsnavne bruges. Ved at markere dette valg vil de danske funktionsnavne bliver byttet ud med de engelske funktionsnavne. Dette har virkning for alle disse steder: Indtastning og visning af formler, funktionsguiden, og formeltips. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at skifte tilbage til de danske funktionsnavne.

Skilletegn

Denne gruppe af valgmuligheder lader dig konfigurere adskillere for formeludtryk. Det er praktisk når du for eksempel ønsker at adskille funktionsparametrene med komma (,) i stedet for semikolon (;).

I stedet for at skrive =SUM(A1;B1;C1) kan du f.eks. vælge at skrive =SUM(A1,B1,C1).

På samme måde kan du ændre kolonne- og rækkeadskillere for indlejrede områder. Tidligere brugte indlejrede områder semikolon (;) som kolonneadskiller og en pipe (|) som rækkeadskiller, så et typisk indlejret område så sådan ud for en 5 x 2 matrix:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Ved at ændre kolonneadskillere til et komma (,) og rækkeadskilleren til et semikolon (;), vil samme formeludtryk se således ud:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Detaljerede beregningsindstillinger

Sætter regler for konvertering fra strengværdier til numeriske værdier, strengværdier til cellereferencer, og strengværdier til dato og tidsværdier. Dette påvirker indbyggede funktioner som INDIREKTE som tager en reference som en strengværdi eller dato og tidsfunktioner som tager argumenter som strengværdier i lokale eller ISO 8601 formater.

Genberegn ved filåbning

Genberegning af formler kan tage meget lang tid under indlæsning af meget store filer.

Excel 2007 og nyere

At indlæse en stort regnearksfil kan tage lang tid. Hvis du ikke har brug for at opdatere data i dit store regneark straks, kan du udskyde genberegningen til et bedre tidspunkt. LibreOffice tillader at udskyde genberegning af Excel 2007 (og senere) regneark for at gøre indlæsningen hurtigere.

ODF-regneark (ikke gemt med LibreOffice):

Nyere versioner af LibreOffice mellemlagrer et regnearks formelresultater i dets ODF fil. Denne funktion hjælper LibreOffice til hurtigere at genberegne et stort ODF regneark gemt af LibreOffice.

For ODF regneark gemt af andre programmer, hvor der ikke findes sådanne mellemlagrede formelresultater, kan genberegning udskydes for at gøre indlæsningen hurtigere, lige som med Excel 2007-filer.

For ovenstående findes følgende valgmuligheder:

tip

ODF regneark gemt af LibreOffice vil respektere valgmulighederne Genberegn aldrig og Genberegn altid.


Støt os venligst!