Udskriv

Bestemmer udskriftsindstillingerne for regneark.

- LibreOffice Calc - Udskriv definerer indstillingerne for alle regneark. For at definere indstillinger alene for det aktuelle regneark, skal du vælge Filer - Udskriv og derefter klikke på knappen Indstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice Calc - Udskriv.


Sider

Brug altid manuelle skift

Ved at angive denne indstilling f√•r manuelle skift forrang fremfor automatiske sideskift oprettet med skaleringstilstanden Formindsk/forst√łr udskrift.

Ignorer udskrift af tomme sider

Angiver at tomme sider, som hverken har celleindhold eller objekter, ikke udskrives. Celleattributter som kanter eller baggrundsfarve betragtes ikke som celleindhold. Tomme sider tæller ikke med i sideoptællingen.

Ark

Udskriv kun markerede ark

Angiver at kun indholdet af det aktuelt markerede regneark udskrives, selv om du har angivet et st√łrre udskiftsomr√•de i dialogen Filer - Udskriv...Print eller i dialogen Formater - Udskrivningsomr√•der. Indhold fra ark, som ikke er markeret, vil ikke blive udskrevet.

Tipikon

For at vælge flere ark klikker du på arknavnene på den nederste margin på arbejdsfladen, mens du holder -tasten nede.


St√łt os venligst!