Kopier liste

Giver dig mulighed for at kopiere markerede celler til en sorteringsliste.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Sorteringslister - Kopier.


Liste fra

Vælg mellem indstillingerne Rækker og Kolonner. Celler uden tekst bliver ignoreret ved kopiering.

Rækker

Marker valgmuligheden Rækker for at summere indholdet for de valgte rækker i en liste.

Kolonner

Marker valgmuligheden Kolonner for at summere indholdet af de valgte kolonner i en liste.

Støt os venligst!