Generelt

Angiver generelle indstillinger for regnearksdokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Generelt.


Metrik

Måleenhed

Definerer målenheden i regneark.

Tabulatorer

Definerer tabulatorstop-afstanden.

Opdater

Opdater kæder ved indlæsning

warning

Indstillinger for automatiske links-opdateringer gemt i dokumenter ignoreres af sikkerhedsmæssige årsager. Link-opdateringer er altid afgrænset af LibreOffice Sikkerhedsindstillinger i - LibreOffice - Sikkerhed .


Altid

Altid opdaterer links, mens du indlæser et dokument, og kun hvis dokumentet er på en betroet filplacering, eller det globale sikkerhedsniveau er lavt (anbefales ikke).

warning

Denne indstilling behandles som P√• foresp√łrgsel, medmindre enten det globale makroniveau er indstillet til Lavt - LibreOffice - Sikkerhed - Makrosikkerhed ... - Sikkerhedsniveau - Lav (anbefales ikke) eller dokumentet er placeret p√• et betroet sted defineret af -LibreOffice - Sikkerhed - Makrosikkerhed ... - Tillid til kilder - Tillid til filplaceringer .


P√• foresp√łrgsel

Opdater kun kæder på anmodning, når et dokument indlæses.

Aldrig

Opdater aldrig kæder når et dokument indlæses.

Indstillinger for indtastning

Tryk Enter for at flytte markeringen

Afg√łr hvilken retning mark√łren i et regneark bev√¶ger sig n√•r du trykker p√• enter-tasten.

Tryk Enter for at skifte til redigeringstilstand

Bestemmer Enter-tastens adfærd i et regneark. Markering af denne indstilling får Enter til at åbne celleindholdet til redigering.

Ryd denne indstilling for at få Enter-tasten til at vælge cellen under den aktuelle celle.

tip

Hvis der er valgt et celleomr√•de, vil Enter v√¶lge den n√¶ste celle indenfor omr√•det, hver gang du trykker p√• den. Derfor er aktivering af denne indstilling nyttig, n√•r du fortl√łbende indtaster v√¶rdier i et celleomr√•de.


Udvid formatering

Angiver om der automatisk skal tilknyttes formateringsattributter fra den aktuelle celle til de tilst√łdende tomme celler. Hvis den aktuelle celle f.eks. er markeret med fed, vil attributten fed ogs√• automatisk blive tilknyttet den tilst√łdende celle. Celler, som allerede har en speciel formatering, vil ikke blive opdateret med denne funktion. Du kan se det relevante omr√•de ved at trykke p√• + * (gange-tegnet p√• det numeriske tastatur). Denne formatering g√¶lder ogs√• alle nye v√¶rdier, som inds√¶ttes i dette omr√•de. Den normale standardindstilling er g√¶ldende for alle celler uden for dette omr√•de.

Udvid referencer når der indsættes nye kolonner/rækker

Angiver om refererede omr√•der skal udvides n√•r der inds√¶ttes kolonner eller r√¶kker i tilknytning til det refererede omr√•de. Dette er kun muligt hvis det oprindeligt refererede omr√•de oprindeligt sp√¶nder over to celler i den √łnskede retning.

Eksempel: Hvis området A1:B1 er refereret i en formel, og du indsætter en ny kolonne efter kolonne A, bliver referencen udvidet til A1:C1. Hvis området A1:B1 er refereret og en ny række bliver indsat under række 1, bliver referencen ikke udvidet, siden der kun er en enkelt celle i lodret retning.

Hvis du indsætter rækker eller kolonner i midten af et henvisningsområde, er referencen altid udvidet.

Fremhæv valg i kolonne/række overskrifter

Angiver om kolonne- og rækkeoverskrifter skal fremhæves i den markerede kolonne eller række.

Advar om overskrivning når data indsættes

Angiver at der vises en advarsel, når du indsætter noget fra klippebordet til et celleområde som ikke er tomt.

Placer cellereference med markering

Med indstillingen markeret udvides en markering (med +Skift+Op/Ned) med hop til slutningen af det omr√•de i kolonnen, som senest blev tilf√łjet til den oprindelige markering. N√•r indstillingen ikke er markeret, udvides en markering (med +Skift+Op/Ned) med hop til slutningen af det omr√•de i kolonnen, hvor markeringen af celleomr√•det blev startet. Det samme g√¶lder naturligvis, n√•r en markering af r√¶kker udvides med +Skift+Venstre/H√łjre.

St√łt os venligst!