Generelt

Angiver generelle indstillinger for regnearksdokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Generelt.


Metrik

Måleenhed

Definerer målenheden i regneark.

Tabulatorer

Definerer tabulatorstop-afstanden.

Opdatér

Opdatér kæder ved indlæsning

warning

Indstillinger for automatiske links-opdateringer gemt i dokumenter ignoreres af sikkerhedsmæssige årsager. Link-opdateringer er altid afgrænset af LibreOffice Sikkerhedsindstillinger i - LibreOffice ▸ Sikkerhed .


Altid

Altid opdaterer links, mens du indlæser et dokument, og kun hvis dokumentet er på en betroet filplacering, eller det globale sikkerhedsniveau er lavt (anbefales ikke).

warning

Denne indstilling behandles som På forespørgsel, medmindre enten det globale makroniveau er indstillet til Lavt - LibreOffice - Sikkerhed - Makrosikkerhed ... - Sikkerhedsniveau - Lav (anbefales ikke) eller dokumentet er placeret på et betroet sted defineret af -LibreOffice - Sikkerhed - Makrosikkerhed ... - Tillid til kilder - Tillid til filplaceringer .


På forespørgsel

Opdatér kun kæder på anmodning, når et dokument indlæses.

Aldrig

Opdatér aldrig kæder når et dokument indlæses.

Indstillinger for indtastning

Tryk Enter for at flytte markeringen

Afgør hvilken retning markøren i et regneark bevæger sig når du trykker på enter-tasten.

Tryk Enter for at skifte til redigeringstilstand

Bestemmer Enter-tastens adfærd i et regneark. Markering af denne indstilling får Enter til at åbne celleindholdet til redigering.

Ryd denne indstilling for at få Enter-tasten til at vælge cellen under den aktuelle celle.

tip

If a range of cells is selected, each time Enter is pressed it will select the next cell inside the range, according to the direction selected in Press Enter to move selection. Hence, enabling both options is useful when entering values into a range of cells sequentially.


Udvid formatering

Angiver om der automatisk skal tilknyttes formateringsattributter fra den aktuelle celle til de tilstødende tomme celler. Hvis den aktuelle celle f.eks. er markeret med fed, vil attributten fed også automatisk blive tilknyttet den tilstødende celle. Celler, som allerede har en speciel formatering, vil ikke blive opdateret med denne funktion. Du kan se det relevante område ved at trykke på + * (gange-tegnet på det numeriske tastatur). Denne formatering gælder også alle nye værdier, som indsættes i dette område. Den normale standardindstilling er gældende for alle celler uden for dette område.

Udvid referencer når der indsættes nye kolonner/rækker

Angiver om refererede områder skal udvides når der indsættes kolonner eller rækker i tilknytning til det refererede område. Dette er kun muligt hvis det oprindeligt refererede område oprindeligt spænder over to celler i den ønskede retning.

Eksempel: Hvis området A1:B1 er refereret i en formel, og du indsætter en ny kolonne efter kolonne A, bliver referencen udvidet til A1:C1. Hvis området A1:B1 er refereret og en ny række bliver indsat under række 1, bliver referencen ikke udvidet, siden der kun er en enkelt celle i lodret retning.

Hvis du indsætter rækker eller kolonner i midten af et henvisningsområde, er referencen altid udvidet.

Fremhæv valg i kolonne/række overskrifter

Angiver om kolonne- og rækkeoverskrifter skal fremhæves i den markerede kolonne eller række.

Advar om overskrivning når data indsættes

Angiver at der vises en advarsel, når du indsætter noget fra klippebordet til et celleområde som ikke er tomt.

Placer cellereference med markering

Med indstillingen markeret udvides en markering (med +Skift+Op/Ned) med hop til slutningen af det område i kolonnen, som senest blev tilføjet til den oprindelige markering. Når indstillingen ikke er markeret, udvides en markering (med +Skift+Op/Ned) med hop til slutningen af det område i kolonnen, hvor markeringen af celleområdet blev startet. Det samme gælder naturligvis, når en markering af rækker udvides med +Skift+Venstre/Højre.

Støt os venligst!