Vis

Definerer hvilket af elementerne af LibreOffice Calc der vises i hovedvinduet. Du kan også vise eller skjule fremhævning af værdier i tabeller.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Vis.


Visuel hjælp

Angiver hvilke linjer, der vises.

Gitterlinjer

Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them. For printing, choose Format - Page Style - Sheet and mark the Grid check box.

Farve

Angiver farven for gitteret i det aktuelle dokument. For at se gitterlinjefarven som er gemt med dokumentet, kan du gå til - LibreOffice - Programfarver, under Skema find linjen Regneark - Gitterlinjer og sæt farven til "Automatisk".

Sideskift

Angiver om sideskift inde i udskriftomrĂĄder skal vises.

Hjælpelinjer under flytning

Angiver om du vil vise hjælpelinjer, når du flytter tegninger, rammer og andre objekter. Disse hjælpelinjer hjælper dig med at placere objekter.

Vis

Marker forskellige indstillinger for skærmvisningen.

Formler

Angiver om du vil vise formler frem for resultater i celler.

Nulværdier

Angiver om tal med værdien 0 vises.

Kommentarindikator

Angiver at en lille firkant i øverste højre hjørne af cellen indikerer at der er en kommentar. Kommentaren vises kun hvis du aktiverer tips under LibreOffice - Generelt i Indstillinger.

For at vise en kommentar permanent skal du vælge kommandoen Vis kommentar fra cellens genvejsmenu.

Du kan skrive og redigere kommentarer med kommandoen Indsæt - Kommentar. Kommentarer, som vises permanent, kan redigeres ved at klikke på kommentaren. Klik på navigatoren og under elementet Kommentarer kan du se alle kommentarer i det aktuelle dokument. Ved dobbeltklik på en kommentar i navigatoren vil markøren hoppe til den celle, som indeholder kommentaren.

Fremhæv værdier

Marker feltet Fremhæv værdier for at vise de celler som har indhold med forskellige farver, afhængigt af hvilken type det er. Tekstceller vises med sort, formler vises med grønt, talværdier med blå og beskyttede celler vises med en lys grå farve, uanset indhold og formatering.

Advarselsikon

Når kommandoen er aktiv, vil farver tildelt i dokumentet ikke blive vist, før funktionen er deaktiveret.


Forankring

Angiver om ankerikonet vises nĂĄr et indsat objekt, f.eks. et billede, er markeret.

Tekstoverløb

Hvis en celle indeholder tekst som er bredere en bredden på cellen, vises teksten hen over tomme naboceller i samme række. Hvis nabocellen ikke er tom, vises en lille trekant i cellens højre side, som viser at teksten fortsætter.

Vis referencer i farver

Angiver at hver eneste reference fremhæves med farver i formlen. Celleområdet omkranses samtidigt af en farvet kant så snart cellen som indeholder referencen markeres i redigeringstilstand.

Objekter

Angiver om du vil vise eller skjule objekter for op til tre objektgrupper.

Objekter/grafik

Angiver om objekter og billeder vises eller skjules.

Diagrammer

Angiver om diagrammer i dit dokument vises eller skjules.

Tegneobjekter

Angiver om tegneobjekter i dit dokument vises eller skjules.

Zoom

Synkroniser ark

Hvis afkrydset vises alle ark med samme zoomfaktor. Hvis ikke afkrydset kan hvert ark have sin egen zoomfaktor.

Vindue

Angiver om hjælpeelementer vil fremkomme i tabellen eller ej.

Række- og kolonneoverskrifter

Angiver om række- og kolonneoverskrifter vises.

Vandret rullebjælke

Angiver om den vandrette rullebjælke skal vises i bunden af dokumentvinduet.

Lodret rullebjælke

Angiver om den lodrette rullebjælke skal vises i højre side af dokumentvinduet.

Arkfaner

Angiver om arkfanerne i bunden af regnearksdokumentet skal vises. Hvis ikke dette felt er markeret, vil du kun kunne skifte mellem arkene med .

Dispositionssymboler

Hvis du har defineret en , vil Dispositionssymbolindstillingerne angive om dispositionsymbolerne vises i kanten af arket.

Støt os venligst!