Gitter

Angiver indstillinger for det konfigurerbare gitter på din dokumentside. Dette gitter hjælper dig til at afgøre den nøjagtige placering af dit objekt. Du kan også indstille dette gitter med "magnetiske" fanglinjer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Gitter.


Gitter

Fastgør til gitter

Angiver om rammer, tegninger og kontrolelementer kun skal flyttes mellem de faste gitterpunkter. For at ændre status for fanglinjer kun for den aktuelle handling, kan du trække objektet, mens du holder nede.

Synligt gitter

Angiver om gitteret skal vises.

Opløsning

Vandret

Definerer måleenheden for afstanden mellem gitterpunkter på X-aksen.

Lodret

Definerer måleenheden for afstanden mellem gitterpunkter på Y-aksen.

Inddeling

Vandret

Angiv antallet af mellemrum mellem gitterpunkerne på X-aksen.

Lodret

Angiv antallet af mellemrum mellem gitterpunkterne på Y-aksen.

Synkroniser akser

Angiver om det aktuelle gitter skal ændres systematisk. Opløsningen og underopdelingen af X- og Y-akserne forbliver de samme.

Indstil gitterfarven i - LibreOffice - Programfarver.

Støt os venligst!