Autobilledtekst

Angiver indstillingerne for billedtekster som tilføjes automatisk til indsatte objekter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Autobilledtekst.


Tilføj billedtekster automatisk ved indsættelse

Vælg den objekttype, som indstillingerne for Autobilledtekst skal gælde for.

Billedtekst

Angiver indstillingerne som skal anvendes på den valgte objekttype. Disse indstillinger er identiske med dem i menuen Indsæt - Billedtekst, som er tilgængelige, når et objekt er valgt. Under indstillingerne er der en forhåndsvisning af objektets kategori sammen med en nummereringstype.

Kategori

Angiver kategorien for det valgte objekt.

Nummerering

Angiver typen af nummerering, som er krævet.

Skilletegn

Definerer det tegn, som vises efter nummereringen i overskrifts- og kapitelniveauet.

Stilling

Afgør placeringen af billedteksten i forhold til objektet.

Kapitelvis nummerering

Niveau

Angiver overskrifts- og kapitelniveauer, hvor du ønsker nummereringen skal starte.

Skilletegn

Definerer det tegn som skal vises efter nummereringen af overskrifts- og kapitelniveauet.

Kategori og rammeformat

Tegntypografi

Angiver tegntypografien for billedtekstafsnittet.

Anvend kant og skygge

Gælder for kanter og skygger for objektet til billedtekstrammen.

Støt os venligst!