Kompatibilitet

Angiver kompatibilitetsindstillingerne for dokumenter. Disse indstillinger finjusterer LibreOffice ved import af Microsoft Word-dokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Kompatibilitet.


note

Noget af indstillingerne defineret her er kun gyldig for det aktuelle dokument og skal defineres separate for hvert dokument.


Tilføj afstand mellem afsnit og tabeller

I LibreOffice Writer er afsnitsafstand defineret anderledes end i MS Word-dokumenter. Hvis du har defineret afstand mellem to afsnit eller tabeller, er afstanden også tilføjet i de tilsvarende MS Word-dokumenter.

Angiver, om der skal tilføjes MS Word-kompatibelt mellemrum mellem afsnit og tabeller i LibreOffice Writer-tekstdokumenter.

Add paragraph and table spacing at top of first page and page breaks

Angiver om afsnitsafstand øverst på en side også skal være effektiv i begyndelsen af en side eller kolonne, hvis afsnittet er placeret på den første side af dokumentet. Det samme gælder for et sideskift.

note

Hvis du importerer et MS Word-dokument, tilføjes mellemrummene automatisk under konverteringen.


Brug OpenOffice.org 1.1 formatering med tabulatorstop

Angiver hvordan du justerer tekst ved tabulatorer udover den højre margen, hvordan du håndterer decimaltabulatorer, og hvordan du håndterer tabulatorstor tæt på et linjeskift. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er valgt, er tabulatorer håndteret på samme måde som i andre kontorprogrammer.

I tekstdokumenter oprettet med den nuværende version af Writer, bliver en ny håndtering af tabulatorstop anvendt som standard. I dokumenter oprettet af tidligere versioner end OpenOffice.org 2.0, anvendes den tidligere håndtering af tabulatorstop.

Tilføj ikke indledende mellemrum (ekstra ) mellem tekstlinjer

Bestemmer at yderligere indledende (ekstra) mellemrum mellem tekstlinjer ikke bliver tilføjet, selv hvis den anvendte skrifttype indeholder yderligere indledende attribut.

I tekstdokumenter oprettet af din aktuelle version af Writer bruges yderligere indledende mellemrum som standard. I dokumenter oprettet med versioner tidligere end StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 bliver yderligere indledende mellemrum ikke brugt.

Brug OpenOffice.org 1.1 linjeafstand

Hvis indstillingen er slået fra, vil en ny proces til formatering af tekstlinjer med proportionel linjeafstand blive anvendt. Hvis indstillingen er slået til, vil den foregående metode til formatering af tekstlinjer med proportionel linjeafstand blive anvendt.

I tekstdokumenter oprettet i din aktuelle version af Writer og Microsoft Word-dokumenter af nyere versioner, bliver den ny proces brugt. I dokumenter oprettet af tidligere versioner end StarOffice 8 og OpenOffice.org 2.0 bliver den tidligere proces brugt.

Tilføj afsnit- og tabelafstand i bunden af tabelceller

Bestemmer at bundafstanden bliver føjet til et afsnit, selv når det er det sidste afsnit i en tabelcelle.

Hvis indstillingen er slået fra, vil tabelceller blive formateret som i Writer-versioner før StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Hvis indstillingen er slået til, vil en alternativ metode til at formatere tabelceller blive anvendt. Indstillingen er slået til som standard for nye dokumenter, der er oprettet med LibreOffice, samt for dokumenter, der er importeret fra Microsoft Word-format.

Brug OpenOffice.org 1.1 objektplacering

Angiver beregning af placeringen af flydende objekter forankret til et tegn eller afsnit i forhold til top- og bundafsnit.

Hvis indstillingen er slået til, bliver flydende objekter placeret som i versioner af Writer før StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0. Hvis indstillingen er slået fra (standard), bliver flydende objekter placeret med en anden metode, som ligner metoden, der bruges af Microsoft Word.

Indstillingen vil være fravalgt for nye dokumenter. For Writer dokumenter, der er oprettet med en en tidligere version end OpenOffice.org 2.0, vil indstillingen være valgt til.

Brug OpenOffice.org 1.1 tekstombrydning omkring objekter

MS Word og Writer har forskellige tilgange til at ombryde tekst omkring flydende skærmobjekter. Flydende skærmobjekter er Writer-rammer og tegneobjekter, og objekterne 'tekstfelt', 'grafik', 'ramme', 'billede' med flere i MS Word.

I MS Word og i aktuelle versioner af Writer, ombrydes indhold i sidehoved/sidefod og fodnote/slutnote ikke omkring flydende skærmobjekter. Brødtekstindhold ombrydes omkring flydende skærmobjekter, som er forankret i sidehovedet.

I versioner af Writer før StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 var det modsatte tilfældet.

Hvis indstillingen er slået fra, hvilket er standardindstillingen, anvendes den nye tekstombrydning. Hvis indstillingen er slået til, anvendes den tidligere tekstombrydning.

Overvej ombrydningstypografien nøje ved placering af objekter

Angiver hvordan den komplekse proces for placering af flydende objekter, som er forankret til et tegn eller afsnit, skal fungere. I versioner af Writer før StarOffice 8 eller OpenOffice.org 2.0 blev en iterativ proces brugt, mens der i nyere versioner bruges en ligefrem proces, som svarer til processen i Microsoft Word.

Hvis indstillingen er slået fra, bliver den gamle LibreOffice iterative proces for objektplacering brugt. Hvis indstillingen er slået til, bliver den nye ligefremme proces brugt for at sikre kompatibilitet med Microsoft Word-dokumenter.

Justify lines with a manual line break in justified paragraphs

Hvis aktiveret, tilføjer Writer afstand mellem ord i linjer, som slutter med Skift+Enter i afsnit med lige marginer. Hvis deaktiveret, vil afstand mellem ord ikke blive forøget for at skabe lige marginer.

Denne indstilling er som standard slået til for .odt tekstdokumenter. Den vil blive gemt og indlæst med dokumentet i .odt tekstformat. Denne indstilling kan ikke gemmes i gamle .sxw tekstdokumenter, så den er slået fra for .sxw tekstdokumenter.

Tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds

Brug LibreOffice 4.3 forankrings-farverækkefølge, og tolerer hvide linjer der kan forekomme i PDF sidebaggrunde der oprettes af legacy dokumenter.

Brug som standard

Klik for at anvende indstillingerne på denne fane som standard for fremtidig brug af LibreOffice.

Fabriksstandarden bliver defineret som følger: De følgende indstillinger er aktiveret, mens alle andre indstillinger er deaktiveret:

  1. Tilføj afstand mellem afsnit og tabeller

  2. Tilføj afsnit- og tabelafstand i toppen af siderne

  3. Tilføj afsnit- og tabelafstand i bunden af tabelceller

  4. Forøg ordafstand i linjer med manuelle linjeskift i afsnit med lige margener

Støt os venligst!