Ændringer

Angiver visning af ændringer i dokumentet.

For at optage eller vise ændringer i et tekst- eller regnearksdokument skal du vælge Rediger - Registrer ændringer - Registrer eller Rediger - Registrer ændringer - Vis.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Ændringer.


Tekstvisning

Definerer indstillingerne for visning af registrerede ændringer. Marker ændringstypen og tilhørende visningsattribut og farve. Forhåndsvisningsfeltet viser effekten af de valgte visningsindstillinger.

Indsættelser / Attributter

Angiver hvordan ændringer fremhæves i dokumentet mens der bliver indsat tekst.

Slet / Attributter

Angiver hvordan ændringer i dokumentet vises, når tekst er blevet slettet. Hvis du registrerer tekstsletninger, vil den slettede tekst blive vist med de valgte parametre (f.eks. gennemstregning) og slettes ikke.

Ændret attributter / Attributter

Definerer hvordan ændringer til tekstformatering vises i dokumentet. Disse ændringer drejer sig om f.eks. fed, kursiv og understregning.

Farve

Du kan også vælge en farve at vise for hver type af registrerede ændringer. Når du vælger betingelsen "Per forfatter" i listen, vil farven automatisk blive bestemt af LibreOffice, således at hver forfatter af ændringer repræsenteres ved sin egen farve.

Ændrede linjer

For at angive hvilke linjer af teksten der er blevet ændret, kan du definere en markør som vises i venstre eller højre sidemargen.

Markering

Afgør om og hvor ændrede linjer i dokumentet markeres. Du kan indstille markeringen til altid at optræde i venstre eller højre margin, eller på den indre eller ydre margin.

Farve

Angiver farven for fremhævning af ændrede linjer i teksten.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Støt os venligst!