Tabel

Angiver indstillingerne for tabeller i tekstdokumenter.

Specificerer standardindstillingerne for kolonner og rækker og tabelltilstanden. Specificerer også standardværdierne for at flytte og indsætte kolonner og rækker. For yderligere information se .

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabel


Standard

Angiver standarderne for alle nyoprettede teksttabeller i tekstdokumenter.

Overskrift

Bestemmer at den første række af tabellen er formateret med afsnitstypografien "Tabeloverskrift".

Gentag tabeloverskrift

Angiver om tabeloverskriften bæres over på den nye side efter et sideskift.

Opdel ikke (ikke i HTML)

Bestemmer at tabeller ikke opdeles af skift i tekstforløbet. Du kan også finde denne indstilling i menuen Tabel - Egenskaber - Tekstforløb.

Kant

Bestemmer at tabelcellerne som standard har en kant.

Indtastning i tabeller

Talgenkendelse

Angiver, at tal, der skrives i en teksttabel, genkendes og formatteres som tal. Tabelceller i LibreOffice Writer kan genkende et tal, når det er repræsenteret i et af de tilgængelige formater i kategorierne Tal, Procent, Valuta, Dato, Tid, Videnskabelig, Brøk og Boolsk.

Det genkendte tal vises med tabelcellernes standardformat og sætter celleformatet til den genkendte kategori. Hvis et tal fx genkendes som en dato, indstilles celleformat til dato. Du kan indstille cellen til et bestemt talformat, fx bliver et en dato indtastet som8/3/2018 vist som torsdag 8. marts 2018, når celleformatet er sat til "fredag 31. december 1999 i dialogboksen Talformat.

note

Genkendte dato og tids-tal konverteres til interne dato- og tids-serieværdier. Procenttal konverteres internt til deres numeriske værdier. Boolske værdier konverteres internt til 0 eller 1.


Når en indtastning ikke kan genkendes som et tal, ændres talkategoeien til tekst og indtastningen ændres ikke.

Hvis Talgenkendelse ikke er markeret, gammes tal i tekstformat og bliver automatisk venstrejusteret.

Talformatgenkendelse

Hvis Talformatgenkendelse ikke er markeret, accepteres kun indtastning i formatet, som er blevet sat i cellen. Andre indtastninger nulstiller formatet til Tekst.

Hvis en celle fx indeholder en datoværdi og har dato som celleformat, vil en ny indtastning af en procentværdi i cellen sætte celleformatet til Tekst og procent-indtastning genkendes ikke.

Når Talformatgenkendelse er markeret, sætter indtastede tal celleformatet til den genkendte talkategori.

Justering

Bestemmer at tal altid justeres til højre bund i cellen. Hvis dette felt ikke er markeret, bliver tal altid justeret til venstre top i cellen."

note

Direkte formatering er ikke pĂĄvirket af feltet Justering. Hvis du centrerer celleindholdet direkte, forbliver de centreret til linjen uden hensyn til, om det er tekst eller tal.


Tastaturbetjening

Flyt celler

Definerer standardindstillingerne for flytning af rækker og kolonner med tastaturet.

Række

Specificerer værdien, der skal bruges til at flytte en række.

Kolonne

Specificerer værdien, der skal bruges til at flytte en kolonne.

Indsæt celle

Specificerer standardindstillingerne for indsættelse af rækker og kolonner med tastaturet.

Række

Angiver standardværdi for indsættelse af rækker.

Kolonne

Angiver standardværdi for indsættelse af kolonner.

Adfærd for rækker og kolonner

Afgør den relative effekt af rækker og kolonner på tilstødende rækker eller kolonner, såvel som på hele tabellen.

Fast

Angiver at ændringer til en række eller en kolonne kun har effekt det implicerede tilstødende område.

Fast, proportional

Angiver at ændringerne til en række eller en kolonne har effekt på hele tabellen.

Variabel

Angiver at ændringer i en række eller en kolonne påvirker tabellens størrelse.

Støt os venligst!