Udskriv

Angiver udskriftsindstillinger indenfor et tekst- eller HTML-dokument.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Udskriv


note

Udskrivningsindstillinger, defineret på dette faneblad gælder efterfølgende nye dokumenter, indtil du ændrer indstillingerne igen. Hvis du udelukkende vil ændre indstillingerne for det aktuelle udskrivningsjob, bruger du dialogen Filer ▸ Udskriv.


Indhold

Angiver hvilket dokumentindhold, der skal udskrives.

Billeder og objekter

Angiver om grafik i dit tekstdokument skal udskrives.

Formularkontrolelementer

Angiver om formularkontrolelementerne i tekstdokumentet skal udskrives.

Sidebaggrund

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Udskriv tekst i sort

Angiver om tekst altid skal udskrives sort.

Skjult tekst

Aktiver dette valg for at få udskrevet tekst som er markeret som skjult. Følgende skjulte tekst bliver udskrevet: tekst som er formateret som skjult ved hjælp af Formater - Tegn - Skrifteffekter - Skjul, og tekstfelterne Skjult tekst og Skjulte afsnit.

Tekstpladsholder

Aktiver denne egenskab for at udskrive tekstpladsholdere. Deaktiver denne egenskab for at efterlade tekstpladsholderne tomme ved udskrivning.Tekstpladsholdere er felter.

Sider

Definerer udskriftsrækkefølgen for LibreOffice Writer dokumenter med flere sider.

Venstre sider (ikke for HTML-dokumenter)

Angiver om alle venstresider (sider med lige sidenummer) i dokumentet skal udskrives.

Højre sider (ikke for HTML-dokumenter)

Angiver om alle højresider (sider med ulige sidenummer) i dokumentet skal udskrives.

Brochure

Vælg muligheden Brochure for at udskrive dit dokument i brochureformat. Brochureformat i LibreOffice Writer er som følger:

Hvis du udskriver et dokument i stående format på en liggende side, bliver to modstående sider i en brochure udskrevet ved siden af hinanden. Hvis du har en printer der kan udskrive på begge sider af papiret, så kan du oprette en hel brochure fra dit dokument uden at skulle sortere siderne senere. Hvis du har en printer, der kun kan udskrive på den ene side af papiret, så kan du opnå denne effekt ved først at udskrive de forreste sider med indstillingen "Forsider / højre sider / lige sider" markeret, så genindsætte hele papirstakken i din printer og udskrive alle de bagerste sider med indstillingen "Bagsider / venstre sider / ulige sider" markeret.

Højre til venstre

Marker for at udskrive brochurens sider i den rigtige rækkefølge for et højre-mod-venstre script.

note

Dette kontrolelement ses kun, hvis Komplekst tekstlayout er indstillet i â–¸ Sprogindstillinger â–¸ Sprog.


Andre

Udskriv automatisk indsatte tomme sider

Hvis aktiveret, vil automatisk indsatte tomme sider blive udskrevet. Det er bedst, hvis du er i gang med at udskrive dobbeltsidet. Eksempel: I en bog er en kapitelafsnitstypografi sat til altid at starte med en ulige side. Det foregående kapitel slutter på en ulige side, indsætter LibreOffice en lige, tom side. Denne indstilling styrer, om den lige side skal udskrives eller ej.

Papirbakke fra udskriftsindstillingerne

For printere med flere papirskuffer, betyder "Skuffe fra printerindstillinger" at papirskuffen skal vælges af systemets printeropsætning.

Fax

Hvis du har installeret faxsoftware på din computer og ønsker at udskrive en fax direkte fra tekstdokumentet, skal du vælge den ønskede faxmaskine.

Kommentarer

Angiver om kommentarer i dit dokument bliver udskrevet.

Støt os venligst!