HTML-kompatibilitet

Definerer indstillinger for HTML sider.

For at tilgå denne kommando...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#html not found).


Billede af dialogen Indstillinger HTML

Skriftstørrelser

Brug skalaknapperne Størrelse 1 til Størrelse 7 til at definere de tilsvarende skrifttypestørrelser i HTML-mærkerne (tags) <font size=1> til <font size=7>.

Importer

Definerer indstillingerne for importering af HTML-dokumenter.

Brug lokaliteten 'Engelsk (USA)' for tal

Når du importerer tal fra en HTML-side, vil decimaltegnet og skilletegnet for tusinder variere alt efter HTML-sidens lokalitet. Udklipsholderen indeholder imidlertid ingen information om lokaliteten. For eksempel vil tegnene "1.000" kopieret fra en dansk webside sandsynligvis betyde "et tusind", fordi punktum er skilletegn for tusinder i en dansk lokalitet. Hvis der kopieres fra en engelsk webside, vil de samme tegn stå for tallet 1 som i "et komma nul nul nul".

If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Languages and Locales - General - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale.

Importer ukendte HTML-koder som felter

Marker dette afkrydsningsfelt hvis du ønsker mærker som ikke genkendes af LibreOffice skal importeres som felter. Som åbningsmærke vil et HTML_ON felt blive oprettet, med værdien af mærkets navn. For et lukningsmærke vil et HTML_OFF-felt blive oprettet. Disse felter bliver konverteret til mærker ved eksportering til HTML.

Ignorer skrifttypeindstillinger

Marker dette afkrydsningsfelt for at ignorere alle indstillinger for skrifttyper, når du importerer. De skrifttyper, som blev defineret i HTML-sidetypografien, vil være skrifttyperne, der vil blive brugt.

LibreOffice Basic

Marker dette afkrydsningsfelt for at inkludere LibreOffice Basic instruktionerne ved eksport til HTML-format.

Du skal aktivere denne indstilling, før du opretter LibreOffice Basic-scriptet, da det ellers ikke vil blive indsat. LibreOffice Basic-scripts skal placeres i sidehovedet af HTML-dokumentet. Når du én gang har oprettet makroen i LibreOffice Basic-IDE, vises den i kildeteksten til HTML-dokumentet i sidehovedet.

Vis advarsel

Hvis dette felt er markeret, når der eksporteres til HTML, vil en advarsel blive vist med at LibreOffice Basic makroer vil gå tabt.

Udskriftslayout

Hvis du markerer dette felt, vil udskriftslayout for det aktuelle dokument (for eksempel indholdsfortegnelse med justerede sidetal) ligeledes blive eksporteret. Det vil kunne læses af LibreOffice, Mozilla Firefox og MS Internet Explorer.

note

HTML-filteret understøtter CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) til udskrivning af dokumenter. Disse evner er kun effektive, hvis eksport af udskriftslayout er aktiveret.


Kopier lokal grafik til internettet

Marker dette afkrydsningsfelt for automatisk at sende de indlejrede billeder til internetserveren, når der sendes med FTP. Brug dialogen Gem som for at gemme dokumentet og indtast en fuldstændig FTP URL, som filnavnet på internettet.

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Støt os venligst!