Sikkerhed

Definerer sikkerhedsindstillingerne for at gemme dokumenter, for webforbindelser og for åbning af dokumenter, der indeholder makroer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Sikkerhed.


Billede af dialogen Indstillinger – Sikkerhed

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Sikkerhedsindstillinger og -advarsler

Åbner dialogboksen "Sikkerhedsindstillinger og advarsler".

Adgangskode for webforbindelser

Du kan indtaste en hovedadgangskode for at aktivere nem adgang til steder, som kræver et brugernavn og adgangskode.

Gem adgangskoder for webforbindelser

Hvis aktiveret, vil LibreOffice på sikker vis lagre alle adgangskoder, som du bruger som adgang til filer fra webservere. Du kan hente adgangskoderne fra listen, efter du har indtastet hovedadgangskoden.

Advarselsikon

Old configurations may contain weakly encrypted passwords, in this case an infobar is shown when the application starts to prompt to reenter the master password in order to resave them with stronger encryption.


Beskyttet af en hovedadgangskode (anbefales)

Marker for at aktivere at alle forbindelsers kodeord beskyttes af et hovedadgangskode.

Hovedadgangskode

Åbner dialogen Indtast hovedadgangskode

Forbindelser

Spørger om hovedadgangskoden. Hvis hovedadgangskoden er korrekt, vises dialogen Information om gemte webforbindelser.

Dialogen Information om gemte webforbindelser viser en liste over websteder og brugernavne, som du tidligere har indtastet. Du kan vælge et element og fjerne det fra listen. Du kan se adgangskoden for det valgte element.

Makrosikkerhed

Tilpas sikkerhedsniveauet for at udføre makroer og angiv betroede makroforfattere.

Makrosikkerhed

Åbner Macro-sikkerhed dialogboksen.

Tidsstemplingsautoritet

Tidsstemplingsautoriteter (TSA) udsender digitalt signerede tidsstempler (RFC 3161), der valgfrit kan bruges under signeret PDF-eksport.

Støt os venligst!