Programfarver

Sætter farverne for LibreOffice-brugergrænsefladen. Du kan gemme de nuværende indstillinger som farveskema og indlæse dem senere.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Programfarver.


Tilgængelighed i LibreOffice

Farveskema

Gem og slet farveskemaer.

Skema

Markerer farveskemaet som du vil bruge.

Gem

Gemmer de aktuelle indstillinger som et farveskema, som du kan indlæse på ny senere. Navnet bliver føjet til feltet Skema.

Navn pĂĄ farveskema

Indtast et navn for farveskemaet.

Slet

Sletter det viste farveskema i feltet Skema. Du kan ikke slette skemaet Standard.

Brugerdefinerede farver

Marker farverne for brugergrænsefladeelementerne.

For at anvende en farve på et element i brugergrænsefladen sørger du for, at feltet foran navnet er markeret. For at skjule et element i brugergrænsefladen rydder du afkrydsningsfeltet.

Noteikon

Nogle elementer i brugergrænsefladen kan ikke skjules.


Noteikon

For at forbedre markørens synlighed indstiller du programmets baggrundsfarve til mellem 40 og 60 % grå. Den ændres automatisk til 40 % grå.


Den Automatiske farveindstilling, ændrer brugergrænsefladeelementet til den forudindstillede farve fra farveskemaet.

Farveindstillingerne for "Besøgte hyperlinks" og "Ubesøgte hyperlinks" gælder kun for dokumenter der er oprettet efter at indstillingerne er anvendt.

Støt os venligst!