Udskriftsindstillinger

Specificerer udskriftsindstillingerne

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Print.


Udskrive hurtigere med reducerede data

Reducer udskriftsdata

Du kan reducere mængden af data, der skal sendes til printeren. Reduceres udskriftens data, forøges udskrivningshastigheden fordi udskriftens filer er mindre. Dette gør det nemmere for printere med lille hukommelse at udskrive. Reducering af printdata kan resultere i ringere udskriftskvalitet.

Indstillinger for

Angiver om udskriftsindstillingerne gælder for direkte udskrivning eller til udskrivning i en fil.

Reducer gennemsigtighed

Hvis du markerer dette felt, bliver gennemsigtige objekter udskrevet som normale ugennemsigtige objekter, afhængigt af markeringen i de følgende to valgmuligheder.

Noteikon

Gennemsigtighed kan ikke sendes direkte til en printer. De områder i dokumentet, hvor gennemsigtighed skal være synlig, skal derfor altid beregnes som bitmaps og sendes som bitmaps til printeren. Afhængig af størrelsen af disse bitmaps og udskriftens opløsning kan resultatet blive en meget stor mængde data.


Automatisk

Angiver at gennemsigtigheden kun udskrives hvis det gennemsigtige omrĂĄde fylder mindre end en fjerdedel af hele siden.

Ingen gennemsigtighed

Med denne indstilling udskrives gennemsigtighed aldrig.

Reducer bitmaps

Bestemmer at bitmaps vil blive udskrevet med reduceret kvalitet. Opløsningen kan kun reduceres og ikke forøges.

Høj/normal udskriftskvalitet

Høj udskriftskvalitet svarer til en opløsning på 300 dpi. Normal udskriftskvalitet svarer til en opløsning på 200 dpi.

Opløsning

Angiver den maksimale udskriftskvalitet i dpi. Beslutningen kan kun reduceres og ikke øges.

Medtag gennemsigtige objekter

Hvis dette felt er markeret bruges reduktionen i udskriftskvalitet for bitmap-billeder ogsĂĄ pĂĄ gennemsigtige omrĂĄder af objekter.

Reducere farveovergangen

Hvis dette felt er markeret udskrives farvegradueringer i reduceret kvalitet.

Farvegradueringsstriber

Angiver det maksimale antal farvegradueringsstriber ved udskrift.

Mellemfarve

Angiver, at farvegradieringer kun udskrives i en enkelt mellemliggende farve.

Konverter farver til grĂĄtoner

Angiver at alle farver udskrives som grĂĄtoner.

Printeradvarsler

Angiv hvilke advarsler der skal vises før udskrivning begynder.

Papirstørrelse

Marker denne tjekboks hvis en bestemt papirstørrelse er nødvendig for at udskrive det aktuelle dokument. Hvis papirstørrelsen ikke er tilgængelig i den aktuelle printer vil du se en fejlmeddelelse.

Papirretning

Marker denne tjekboks hvis en bestemt papirretning er nødvendig for at udskrive det aktuelle dokument. Hvis papirretningen ikke er tilgængelig i den aktuelle printer vil du se en fejlmeddelelse.

Gennemsigtighed

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du altid vil advares, såfremt gennemsigtige objekter er indeholdt i dokumentet. Når et sådant dokument udskrives, vises en dialog i hvilken du kan vælge om gennemsigtigheden skal opretholdes ved udskrivningen.

Støt os venligst!