Skrifttyper

Erstatter en skrifttype med en skrifttype efter dit valg. Erstatningen erstatter kun en skrifttype, når den bliver vist på skærmen eller under udskrivning. Den ændrer ikke skrifttypen, der er specificeret i dit dokuments formatering.

Hvis du vil, kan du tilsidesætte standard erstatningsskrifttypen, som dit operativsystem bruger, når det møder en utilgængelig skrifttype i et dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Skrifttyper.


Noteikon

Skrifttypeerstatning påvirker også visningen af skrifttyper på brugergrænsefladen for LibreOffice.


warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Anvend erstatningstabel

Aktiverer de indstillinger for skrifttypeerstatning, som du definerer.

Erstatningstabel

Lister den oprindelige skrifttype og skrifttypen, som vil erstatte den. Marker Altid for at erstatte både skærmens skrifttype og printerens skrifttype, selv hvis den oprindelige skrifttype er installeret på dit system. Marker Kun skærm for kun at erstatte skærmens skrifttype.

Altid afkrydsningsfelt

Afkrydsningsfelt for 'Kun skærm'

Erstatningshandling

afkrydset

tom

Skrifttypeerstatning på skærmen og ved udskrivning, hvad enten skrifttypen er installeret eller ej.

afkrydset

afkrydset

Skrifttypeerstatning kun på skærmen, hvad enten skrifttypen er installeret eller ej.

tom

afkrydset

Skrifttypeerstatning kun på skærmen, men kun hvis skrifttypen ikke er tilgængelig.

tom

tom

Skrifttype-erstatning på skærmen og ved udskrivning, men kun hvis skrifttypen ikke er tilgængelig.


Skrifttype

Indtast eller vælg navnet på skrifttypen, som du vil erstatte.

Erstat med

Indtast eller vælg navnet på skrifttypeerstatningen.

Anvend

Anvender den valgte skrifttypeerstatning.

Ikon

Anvend

Slet

Sletter den valgte skrifttypeerstatning.

Ikon

Slet

Skrifttypeindstillinger for kildetekster med HTML og Basic

Vælg skrifttypen og skriftstørrelsen for visning af kildetekster med HTML og Basic.

Skrifttyper

Vælg skrifttypen for visning af kildetekster med HTML og Basic. Vælg Automatisk for at finde en passende skrifttype automatisk.

Kun ikke-proportionelle skrifttyper

Marker for kun at vise ikke-proportionelle skrifttyper i rullelisten Skrifttyper.

Størrelse

Vælg en skriftstørrelse for visning af kildetekster med HTML og Basic.

Støt os venligst!