Generelt

Specificerer de generelle indstillinger i LibreOffice.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Generelt.


Billede af dialogen Indstillinger ‚Äď Generelt

Hjælp

Angiver, hvordan den installerede hjælp fungerer.

Udvidede tips

Viser en kort hj√¶lpetekst, n√•r du hviler mark√łren p√• et ikon, en menukommando eller et kontrolelement i en dialog.

Dokumentstatus

Udskrivning sætter status for "dokument ændret"

Angiver om dokumentet regnes som ændret, fordi det er blevet udskrevet. Når denne indstilling er markeret, vil du blive spurgt om ændringerne skal gemmes, næste gang du lukker dokumentet efter at have udskrevet det. Udskriftstidspunktet vil så blive indsat som ændringstidspunkt i dokumentegenskaberne.

Tocifrede årstal

Angiver hvilket årsinterval, som systemet oversætter tocifrede årstal til.

I LibreOffice arbejder altid med firecifrede √•rstal, s√• forskellen mellem 1/1/99 og 1/1/01 er to √•r. Indstillingen Tocifrede √•rstal indstilling tillader brugeren til angiv den √•r i hvilken to-ciffrede datoer bliver f√łjet til 2000. Til illustrere, hvis du angiv en dato af 1/1/30 eller senere, elementet "1/1/20" er genkendt som 1/1/2020 i stedet for 1/1/1920.

Hj√¶lp med at g√łre LibreOffice bedre

Send nedbrudsrapporter til The Document Foundation

Send nedbrudsrapporter for at hj√¶lpe udviklerne med at forbedre programmernes p√•lidelighed. n√•r som helst LibreOffice bryder ned, kan du v√¶lge at sende rapporter, der indeholder visse fejls√łgningsinformationer, der er nyttige til at spore √•rsagen til fejl og endelig rette den.

St√łt os venligst!