Rediger moduler

For at tilgå denne kommando...

Choose - Languages and Locales - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Indstillinger

Angiver sproget og de undermoduler til stavning, orddeling og synonymordbog, som skal være tilgængelige for det modul, som du redigerer. Du kan arrangere undermodulerne efter prioritet.

  1. Vælg sproget fra listen Sprog.

  2. Marker alle undermoduler, som skal aktiveres for dette sprog, under overskrifterne Stavning, Orddeling og Synonymordbog.

  3. Hvis du har mere end ét undermodul af samme slags tilgængeligt, vil undermodulerne for stavning og synonymordbog blive behandlet i den rækkefølge, som de er listet. Du kan ændre rækkefølgen ved at bruge knapperne Flyt opad og Flyt nedad.

  4. Kun ét undermodul kan aktiveres under orddeling.

Sprog

Specificerer modulets sprog.

For alle sprogudvalgsfelter LibreOffice gælder følgende:

Et sprog på listen er markeret med et flueben, hvis stavekontrol er aktiv for sproget.

Flyt op

Øger prioriteten af det valgte undermodul.

Flyt nedad

Mindsker prioriteten af det valgte undermodul.

Bagside

Klik her for at fortryde ændringerne under det valgte sprog.

Støt os venligst!