Rediger stier

I dialogen Rediger stier kan du vælge nogle mapper, som er tilgængelige i LibreOffice.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Stier.

Vælg Funktioner - Autotekst - Sti. (kun autotekst)


Stier

Indeholder en liste af de stier eller filer, som allerede er tilføjet. Marker standardstien for nye filer.

Tilføj

Åbner dialogen Vælg sti for at vælge en anden mappe eller dialogen Åbn for at vælge en anden fil.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Støt os venligst!