Stier

Dette afsnit indeholder standardstier til vigtige mapper i LibreOffice. Disse stier kan redigeres af brugeren.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Stier.

Vælg Funktioner - Autotekst - Sti. (kun autotekst)


Stier brugt af LibreOffice

For at ændre et element i denne liste, vælg elementet og klik på Rediger. Du kan også dobbeltklikke på elementet.

Standard

Knappen Standard nulstiller til de foruddefinerede stier for alle valgte elementer.

Rediger

Klik for at vise dialogen Vælg sti eller Rediger stier.

Du kan ændre sekvensen af elementer ved at klikke på bjælken i kolonnen Type. Kolonnebredden kan ændres ved at flytte skilletegnet mellem kolonnerne med musen.

Mappen {brugerprofil} og dens undermapper indeholder brugerdata. Placeringen af mappen {user profile} betemmes, når LibreOffice installeres. Se sektionen Standardplacering på Wiki-siden om LibreOffice brugerprofil for flere oplysninger om typiske placeringer af user profile under forskellige operativsystemer.

Den følgende liste viser de foruddefinerede stier til lagring af brugerdata og forklarer, hvilken type brugerdata, der lagres i hver sti. Brug dialogen Rediger til at ændre, tilføje eller slettte stier til de forskellige typer.

Type

Standardsti

Beskrivelse

Autokorrektur

Denne mappe indeholder dine egne Autokorrekturtekster.

Autotekst

Denne mappe indeholder dine egne Autoteksttekster.

Sikkerhedskopier

Automatiske sikkerhedskopier af dokumenter gemmes her.

Ordbøger

Denne mappe lagrer filen med ord i dine brugertilpassede ordbøger.

Galleri

Nye galleritemaer bliver gemt i denne mappe.

Billeder

Denne mappe bliver vist første gang du kalder dialogen for at åbne eller gemme et grafikobjekt.

Skabeloner

I denne mappe kan du gemme dine egne skabeloner.

Midlertidige filer

Dette er hvor LibreOffice placerer midlertidige filer.

Dokumenter

Standard dokumentmappe på dit system

Dette er den mappe du ser første gang du bruger Åbn eller Gem.

Klassificering

LibreOffice læser TSCP BAF politikken fra denne fil.


Interne stier viser de stier, hvor foruddefineret indhold til LibreOffice er installeret. Disse stier kan ikke redigeres i dette dialogfelt.

Stierne henviser til undermapper i {install}share. Disse undermapper er skrivebeskyttede og omfatter indhold, der vises alle brugere. Placeringen af {install}-mappen bestemmes, når LibreOffice installeres.

Støt os venligst!