Generelt

I sektionen Generelt kan du vælge standardindstillinger for at gemme dokumenter og vælge standardfilformater.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg - Hent/Gem - Generelt.Vælg - Hent/Gem - Generelt.


Billede af dialogen Indstillinger Gem

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Indlæs

Indlæs brugerspecifikke indstillinger sammen med dokumentet

Indlæser de brugerspecifikke indstillinger, der er gemt i et dokument, sammen med dokumentet.

Hvis Indlæs brugerspecifikke indstillinger sammen med dokumentet ikke er valgt, gælder følgende brugerspecifikke indstillinger stadig:

Den følgende indstillinger bliver altid indlæst med et dokument, uanset om denne indstilling er valgt:

Indlæs udskriftsindstillinger med dokumentet

Hvis aktiveret, indlæses printerindstillingerne sammen med dokumentet. Dette kan medføre, at et dokument bliver udskrevet på en fjernprinter, hvis du ikke manuelt skifter printer i dialogenUdskriv. Hvis deaktiveret, benyttes din standardprinter til at udskrive dette dokument. De aktuelle printerindstillinger vil blive gemt sammen med dokumentet hvad enten denne indstilling er aktiveret eller deaktiveret.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

Gem

Gemme dokumenter automatisk

Gem automatisk gendannelsesinformation hvert

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all modified documents in case of a crash.

Minutter

Specifies the time interval in minutes before AutoRecovery information is saved for a document.

note

A timer starts for a document when it is first modified. AutoRecovery information is saved after the specified time (while LibreOffice is idle). The timer then restarts with the next modification in the document.


Gem ogsĂĄ dokumentet automatisk

Specifies that LibreOffice saves all modified documents when saving AutoRecovery information. Uses the time interval specified in Minutes.

Rediger dokumentegenskaber før der gemmes

Bestemmer at dialogen Egenskaber vises, hver gang du vælger kommandoen Gem som.

Opret altid sikkerhedskopi

Gemmer den foregĂĄende version af et dokument som en sikkerhedskopi, hver gang du gemmer et dokument. Hver gang LibreOffice opretter en sikkerhedskopi, bliver den foregĂĄende sikkerhedskopi erstattet. Sikkerhedskopien har filendelsen .BAK.

For at ændre placeringen af sikkerhedskopien, skal du vælge - LibreOffice - Stier og så indtaste en ny sti til sikkerhedskopien.

Place backup in same folder as document

Backup copy is saved to the same folder as the document. If the backup copy cannot be saved in the same folder for some reason, then LibreOffice tries to save the copy in the Backups folder specified in Paths.

Save URLs relative to file system

Denne indstilling lader dig vælge standarden for relativ adressering af URLer i filsystemet og på internettet. Relativ adressering er kun mulig, hvis både kildedokumentet og dokumentet, der henvises til, findes på det samme drev.

En relativ adresse begynder altid fra det katalog, hvor det aktuelle dokument er placeret. Derimod begynder absolut adressering altid fra et rodkatalog. Den følgende tabel demonstrerer forskellen i syntaks mellem relativ og absolut adressering:

Eksempler

Filsystem

Internet

relativ

../billeder/img.jpg

../billeder/img.jpg

absolut

file:///C:/arbejde/billeder/img.jpg

https://minserver.dk/arbejde/billeder/img.jpg


warning

Hjælpetippet viser altid en absolut sti. LibreOffice vil dog altid, hvis et dokument er gemt i HTML-format, angive en relativ sti, hvis det tilhørende afkrydsningsfelt er valgt.


Vælg dette felt til relativ lagring af URLer i filsystemet.

Gem URL'er relativt til Internettet

Vælg dette felt til relativ lagring af URLer på internettet.

Standardfilformat og ODF indstillinger

ODF-format version

LibreOffice 7.0 understøtter OpenDocument format (ODF) version 1.3. De tidligere versioner af LibreOffice understøtter filformatet ODF 1.2. Tidligere filformater kan ikke gemme alle nye funktionaliteter i den nye software.

OpenOffice.org 3 og StarOffice 9 introducerede nye funktionaliteter, som skulle gemmes med OpenDocument format (ODF) version 1.2. De tidligere versioner af OpenOffice.org 2 og StarOffice 8 understøtter filformaterne ODF 1.0/1.1. Disse tidligere formater kan ikke gemme alle nye funktionaliteter i den nye software.

Aktuelle LibreOffice-versioner kan ĂĄbne dokumenter i ODF-formaterne 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

Når du gemmer et dokument, kan du vælge, om du vil gemme dokumentet i formatet ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (kompatibilitettistand) eller i det tidligere format ODF 1.0/1.1.

note

Aktuelt muliggør ODF 1.2 (Udvidet) eller nye formater, at Draw- og Impressfiler kan indeholde kommentarer. Disse kommentarer kan være indsat med Indsæt - Kommentar i den seneste softwareversion. Kommentarerne gør tabt, når filerne hentes ind i tidligere software versioner, men blev gemt med den seneste seneste softwareversion.


Nogle firmaer eller organisationer kræver måske ODF-dokumenter i formaterne ODF 1.0/1.1 eller ODF 1.2 format. Du kan vælge at gemme i disse formater i listefeltet. Disse ældre formater kan ikke gemme alle nye funktionaliteter, så det nye format ODF 1.3 (Extended) anbefales, hvor det er muligt.

ODF 1.2 Extended (kompatibilitetstilstand) er en mere bagud-kompatibel ODF 1.2 Extended-tilstand. Den bruger funktionaliteter, som er afskrevet i ODF 1.2 og/eller er fejl-kompatible' med ældre OpenOffice.org-versioner. Det kan være nyttigt, hvis du har brug for at udveksle ODF-dokumenter med brugere, der bruger før-ODF 1.2 eller udelukkende programmer, der er ældre end ODF 1.2.

Dokumenttype

Specificerer den dokumenttype, som du vil definere standardfilformat for.

Gem altid som

Angiver at dokumenter af den type, der er valgt til venstre, altid bliver gemt som denne filtype. Du kan vælge en anden filtype for det aktuelle dokument i dialogen Gem som.

Advar, nĂĄr der ikke gemmes i ODF- eller standardformat

Du kan vælge at få en advarsel, når du gemmer et dokument i et format, som ikke er OpenDocument-format, eller et format, som du ikke har indstillet som standardformat i Indlæs/gem - Generelt i dialogfeltet Indstillinger.

Du kan vælge det filformat, der vil blive anvendt som standard, når du gemmer dokumenter af forskellige dokumenttyper. Hvis du altid udveksler dine dokumenter med andre personer, som eksempelvis bruger Microsoft Office, kan du her angive, at LibreOffice kun bruger Microsoft Office filformater som standard.

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Støt os venligst!