Brugerdata

Brug dette faneblad til at indtaste eller redigere brugerdata. Nogle af dataene kan allerede være indtastet af brugeren under installationen af LibreOffice.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Programfarver.


Brugerdata bliver brugt ved skabeloner og guider i LibreOffice. For eksempel, datafelterne "Fornavn" og "Efternavn" bruges til automatisk at indsætte dit navn som forfatteren af et nyt dokument. Du kan se dette under Filer - Egenskaber.

Nogle brugerdata er automatisk inkluderet i en intern ordbog, så de er genkendt af stavekontrollen. Hvis der foretages indtastningsfejl kan programmet bruge disse data til at foreslå erstatninger. Bemærk at ændringer til dataene først slår i gennem efter at LibreOffice er genstartet.

Brugerdata anvendes også, når du kommenter og i Registrer-ændringer-tilstand til at identificere forfatteren til kommentarer/redigeringer; og til at markere den position, hvor dokumentet sidst blev redigeret, således at at det åbnes på denne position, når forfatteren senere åbner dokumentet.

Markørplacering

Generelt åbnes alle dokumenter med markøren ved begyndelsen af dokumentet.

En undtagelse er, når forfatteren af et Writer tekstdokument gemmer og genåbner et dokument. Her vil markøren være på den samme position, som da dokumentet blev gemt. Dette virker kun, når forfatteren har indtastet sit navn i - LibreOffice - Brugerdata.

Adresse

Brug feltet Adresse til at indtaste og redigere dine personlige brugerdata.

Firma

Skriv navnet på dit firma i dette felt.

Fornavn

Skriv dit fornavn.

Efternavn

Skriv dit efternavn.

Initialer

Skriv dine initialer.

Gade

Skriv dit gadenavn i dette felt.

Postnr.

Skriv dit postnummer i dette felt.

By

Skriv navnet på byen, du bor i.

Land

Skriv navnet på dit land.

Delstat

Type your state.

Titel

Skriv din titel i dette felt.

Stilling

Skriv din stilling i firmaet i dette felt.

Tlf. (privat)

Skriv dit private telefonnummer i dette felt.

Tlf. (arbejde)

Skriv dit telefonnummer på arbejdet i dette felt.

Fax

Skriv dit faxnummer i dette felt.

E-mail

Skriv din e-mailadresse. For eksempel my.name@my.provider.com

Kryptografi

Angiv den foretrukne offentlige nøgle til OpenPGP-kryptering og digital signatur. Disse foretrukne nøgler vil blive forhåndsvalgt i dialogen Nøglevalg hver gang, du signerer eller krypterer et dokument, så du behøver at vælge dem selv, når du tit signerer med en bestemt nøgle.

OpenPGP-signeringsnøgle

Marker din OpenPGP-nøgle på rullelisten til at underskrive ODF-dokumenter.

OpenPGP-krypteringsnøgle

Vælg din OpenPGP-nøgle på rullelisten for at kryptere ODF-dokumenter.

Ved kryptering af dokumenter skal du altid kryptere til dig selv

Marker dette afkrydsningsfelt for også at kryptere filen med din offentlige nøgle, så du kan åbne dokumentet med din private nøgle.

warning

Sørg for at denne indstilling er markeret, hvis du vil kunne dekryptere dokumenter, du har krypteret til andre.


Støt os venligst!