Indstillinger

Denne kommando åbner en dialog for tilrettet programtilpasning.

Alle dine indstillinger bliver automatisk gemt. For at åbne et element skal du enten dobbeltklikke på dette element eller klikke på plustegnet. For at folde elementet sammen skal du klikke på minustegnet eller dobbeltklikke på elementet.

note

Du ser kun de poster, der er relevante for det aktuelle dokument. Hvis det aktuelle dokument er et tekstdokument, ser du % PRODUCTNAME Writer-posten og så videre for alle moduler i % PRODUCTNAME.


For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

From the tabbed interface:

I menuen øverst til højre (☰), vælg Indstillinger.

From the keyboard:

Alt + F12


Dialogen Indstillingers knapper

Ok

Gem ændringerne på siden og luk dialogen Indstillinger.

Annuller

Luk dialogen Indstillinger og kassér alle ændringer.

Anvend

Anvender de ændrede eller valgte værdier uden at lukke dialogen Indstillinger.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

warning

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Hjælp

Åbner Hjælpen for siden Indstillinger.

LibreOffice

Brug denne dialog til at oprette generelle indstillinger for at arbejde med LibreOffice. Oplysningerne dækker emner som brugerdata, lagring, udskrivning, stier til vigtige filer og mapper.

Indlæs/Gem

Angiver generelle indstillinger for at indlæse/gemme.

Languages and Locales

Defines the properties for additional languages.

LibreOffice Writer

Disse indstillinger bestemmer, hvordan tekstdokumenter oprettet i LibreOffice håndteres. Det er også muligt at angive indstillinger for det aktuelle tekstdokument.

LibreOffice Writer/Web

Angiver de grundlæggende indstillinger for LibreOffice-dokumenter i HTML-format.

LibreOffice Calc

Definerer forskellige indstillinger for regneark, indhold, der skal vises og markørens retning efter en celleindførsel. Du kan også definere sorteringslister, bestemme antallet af decimalpladser og indstillingerne for sporing og fremhævelse af ændringer.

LibreOffice Impress

Angiver forskellige indstillinger for nyoprettede præsentationsdokumenter, såsom det indhold, der skal vises, måleenheden der bliver brugt, om og hvordan gitterjustering bliver udført, og om noter og uddelingskopier altid bliver udskrevet.

LibreOffice Draw

Angiver de globale indstillinger for tegningsdokumenter inklusiv det indhold, der skal vises, skalaen der skal bruges, gitterjusteringen og det indhold, der skal udskrives som standard.

LibreOffice Math

Definerer udskriftsformat og udskriftsindstillinger for alle nye formeldokumenter. Disse indstillinger anvendes, når du udskriver en formel direkte fra LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Definerer de generelle indstillinger for datakilderne i LibreOffice.

Diagrammer

Definerer de generelle indstillinger til diagrammer.

Internet

Angiver internet-indstillinger.

Støt os venligst!