Forms Submenu

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner ▸ Formularer.


Design Mode

SlĂĄr Design-tilstanden til eller fra. Denne funktion bruges til skifte hurtigt mellem Design- og Bruger-tilstand. Aktiver den for at redigere formularkontrolelementer, deaktiver for at bruge formularkontrolelementerne.

Control Wizards

Angiver om guiden skal starte automatisk, når der indsættes et nyt kontrolelement. Denne indstilling anvendes globalt for alle dokumenter.

Kontrolelementegenskaber

Ă…bner en dialog til redigering af et markeret kontrolelements egenskaber.

Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Formularnavigator

Ă…bner Formularnavigator. Formularnavigator viser alle formularer og underformularer i det aktuelle dokument med deres respektive kontrolelementer.

Aktiveringsrækkefølge

Åbner dialogen Tabuleringsrækkefølge, så du kan ændre den rækkefølge. i hvilken kontrolfelterne får fokus, mens brugeren trykker på tabulatortasten.

Tilføj felt

Åbner et vindue hvor du kan vælge et databasefelt, som skal føjes til formularen eller rapporten.

Ă…bn i designtilstand

Ă…bner formularer i Design-tilstand, sĂĄdan at formularen kan redigeres.

Automatic Control Focus

Støt os venligst!