Værktøjslinjen Rediger punkter

Værktøjslinjen Rediger punkter kommer frem, når du markerer et polygon-objekt og klikker på Rediger punkter.

Funktionerne, der stilles til rådighed, giver dig mulighed for at redigere punkterne på en kurve eller et objekt, der er konverteret til en kurve. De følgende ikoner er tilgængelige:

Rediger punkter

Ikonet Rediger punkter giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere redigeringstilstanden for Bézierobjekter. I redigeringstilstanden kan du vælge de individuelle punkter for tegneobjektet.

Icon Edit Points

Rediger punkter

Flyt punkter

Aktiverer den tilstand, hvor du kan flytte punkter. Musemarkøren viser et lille, tomt kvadrat, når den hviler på et punkt. Træk punktet til en anden placering, og kurven på begge sider af punktet følger bevægelsen. Samtidig ændrer kurven mellem de to næste punkter form.

Peg mellem to punkter på kurven eller indenfor en lukket kurve, og træk musen for at flytte hele kurven uden at ændre dens form.

Icon Move Points

Flyt punkter

Indsæt punkter

Aktiverer indsætningstilstanden. Denne tilstand giver dig mulighed for at indsætte punkter. Du kan også flytte punkter præcis som i flytningstilstanden. Hvis du klikker på kurven mellem to punkter og flytter musen en smule, mens du holder museknappen nede, vil du indsætte et nyt punkt. Punktet er et udjævningspunkt, og linjerne til kontrolpunkterne er parallelle og forbliver det, når de flyttes.

Hvis du ønsker at oprette et hjørnepunkt, skal du først indsætte enten et udjævnings- eller et symmetripunkt, som dernæst kan konverteres til et hjørnepunkt ved at benytte Definer hjørnepunkter.

Icon Insert Points

Indsæt punkter

Slet punkter

Brug ikonet Slet punkter til at slette et eller flere valgte punkter. Hvis du ønsker at vælge flere punkter, så klik på dem, mens du holder Skift-tasten nede.

Marker først punkterne, som skal slettes, og klik dernæst på dette ikon, eller tryk Del.

Icon Delete Points

Slet punkter

Opdel kurve

Ikonet Opdel kurve opdeler en kurve. Marker det punkt eller de punkter, hvor du vil opdele kurven, og klik så på ikonet.

Icon Split Curve

Opdel kurve

Konverter til kurve

Konverterer en kurve til en ret linje, eller konverterer en ret linje til en kurve. Hvis du vælger et enkelt punkt, vil kurven før punktet blive konverteret. Hvis to punkter vælges, vil kurven mellem punkterne blive konverteret. Hvis du vælger mere end to punkter, vil du, hver gang du klikker på dette ikon, konvertere en forskellig del af kurven. Hvis det er nødvendigt, vil runde punkter blive konverteret til hjørnepunkter og hjørnepunkter blive konverteret til runde punkter.

Hvis en bestemt del af kurven er lige, vil endepunkterne for linjen hver have højst et kontrolpunkt. De kan ikke ændres til runde punkter, med mindre den rette linje konverteres tilbage til en kurve.

Icon Convert to Curve

Konverter til kurve

Hjørnepunkt

Konverterer den eller de valgte punkter til hjørnepunkter. Hjørnepunkter har to flytbare kontrolpunkter, som er uafhængige af hinanden. En kurvet linje går derfor ikke lige gennem et hjørnepunkt, men former et hjørne.

Icon Corner Point

Hjørnepunkt

Jævn overgang

Konverterer et hjørnepunkt eller symmetrisk punkt til et udjævningspunkt. Begge hjørnepunktets kontrolpunkter er justeret parallelt, og kan kun flyttes samtidigt. Kontrolpunkterne kan have forskellig længde, hvilket giver dig mulighed for at variere graden af krumning.

Icon Smooth Transition

Jævn overgang

Symmetrisk overgang

Dette ikon konverterer et hjørne- eller udjævningspunkt til et symmetripunkt. Begge hjørnepunktets kontrolpunkter er justeret parallelt og har samme længde. De kan kun flyttes samtidigt, og graden af krumning er den samme i begge retninger.

Icon Symmetric Transition

Symmetrisk overgang

Luk bézier

Lukker en linje eller en kurve. En linje lukkes ved at forbinde det sidste punkt med det første punkt. Dette indikeres af et forstørret kvadrat.

Icon Close Bézier

Luk bézier

Eliminer punkter

Markerer det aktuelle punkt eller de valgte punkter til sletning. Dette sker, hvis punktet ligger på en ret linje. Hvis du konverterer en kurve eller en polygon til en ret linje med ikonet Konverter til kurve, eller hvis du ændrer en kurve med musen, således at et punkt ligger på den rette linje, fjernes det. Den vinkel, hvorfra punktreduktionen skal foregå,

Icon Eliminate Points

Eliminer punkter

Støt os venligst!