Værktøjslinjen Formulardesign

Værktøjslinjen Formulardesign bliver synlig, så snart du markerer et formularobjekt, når der arbejdes i designtilstanden.

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Ikonet Anker

Anchor

Justering

Ændrer justeringen af valgte objekter.

Ikon

Justering

Placer forrest

Flytter det valgte objekt øverst i stablingsrækkefølgen, så det er foran andre objekter.

Ikonet Placer forrest

Placer forrest

Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

Ikonet Placer bagest

Placer bagest

Vælg

Ikonet Vælg

Dette ikon skifter musemarkøren til markørtilstand eller deaktiverer denne tilstand. Markørtilstand bruges til at vælge kontrolelementerne for den aktuelle formular.

Designtilstand til/fra

Slår Design-tilstanden til eller fra. Denne funktion bruges til skifte hurtigt mellem Design- og Bruger-tilstand. Aktiver den for at redigere formularkontrolelementer, deaktiver for at bruge formularkontrolelementerne.

Ikonet Designtilstand

Designtilstand til/fra

Kontrolelementegenskaber

Åbner en dialog til redigering af et markeret kontrolelements egenskaber.

Ikonet Kontrol

Kontrolelement

Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Ikonet Formular

Formular

Datanavigator

Specificerer datastrukturen af det aktuelle XForms-dokument.

Formularnavigator

Åbner Formularnavigator. Formularnavigator viser alle formularer og underformularer i det aktuelle dokument med deres respektive kontrolelementer.

Ikonet Formularnavigator

Formularnavigator

Tilføj felt

Åbner et vindue hvor du kan vælge et databasefelt, som skal føjes til formularen eller rapporten.

Ikonet Tilføj felt

Tilføj felt

Aktiveringsrækkefølge

Åbner dialogen Tabuleringsrækkefølge, så du kan ændre den rækkefølge. i hvilken kontrolfelterne får fokus, mens brugeren trykker på tabulatortasten.

Ikonet Aktiveringsrækkefølge

Aktiveringsrækkefølge

Åbn i designtilstand

Åbner formularer i Design-tilstand, sådan at formularen kan redigeres.

Ikonet Åbn i designtilstand

Åbn i designtilstand

Automatisk kontrolfokus

Ikon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Placering og størrelse

Ændrer størrelse, flytter, roterer eller hælder det markerede objekt.

Ikonet Placering og størrelse

Placering og størrelse

Vis gitter

Angiver om gitteret skal vises.

Ikonet Vis net

Vis gitter

Fastgør til gitter

Bestemmer at du kun kan flytte objekter mellem gitterpunkter.

Ikonet Fastgør til net

Fastgør til gitter

Hjælpelinjer ved flytning

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

Ikonet Hjælpelinjer under flytning

Hjælpelinjer ved flytning

Støt os venligst!