Værktøjslinjen Formulardesign

Værktøjslinjen Formulardesign bliver synlig, så snart du markerer et formularobjekt, når der arbejdes i designtilstanden.

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Ikonet Anker

Anchor

Justering

Ændrer justeringen af valgte objekter.

Ikon

Justering

Placer forrest

Flytter det valgte objekt øverst i stablingsrækkefølgen, så det er foran andre objekter.

Ikonet Placer forrest

Placer forrest

Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

Icon Send to Back

Placer bagest

Vælg

Ikonet Vælg

Dette ikon skifter musemarkøren til markørtilstand eller deaktiverer denne tilstand. Markørtilstand bruges til at vælge kontrolelementerne for den aktuelle formular.

Design Mode

Slår Design-tilstanden til eller fra. Denne funktion bruges til skifte hurtigt mellem Design- og Bruger-tilstand. Aktiver den for at redigere formularkontrolelementer, deaktiver for at bruge formularkontrolelementerne.

Icon Design Mode

Designtilstand til/fra

Kontrolelementegenskaber

Åbner en dialog til redigering af et markeret kontrolelements egenskaber.

Icon Control

Control Properties

Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Icon Form Properties

Form Properties

Datanavigator

Specificerer datastrukturen af det aktuelle XForms-dokument.

Formularnavigator

Åbner Formularnavigator. Formularnavigator viser alle formularer og underformularer i det aktuelle dokument med deres respektive kontrolelementer.

Icon Form Navigator

Formularnavigator

Tilføj felt

Åbner et vindue hvor du kan vælge et databasefelt, som skal føjes til formularen eller rapporten.

Ikonet Tilføj felt

Tilføj felt

Aktiveringsrækkefølge

Åbner dialogen Tabuleringsrækkefølge, så du kan ændre den rækkefølge. i hvilken kontrolfelterne får fokus, mens brugeren trykker på tabulatortasten.

Icon Activation Order

Aktiveringsrækkefølge

Åbn i designtilstand

Åbner formularer i Design-tilstand, sådan at formularen kan redigeres.

Icon Open in Design Mode

Åbn i designtilstand

Automatisk fokus på kontrolelement

Ikon

Hvis Automatisk fokus på kontrolelement er aktiveret, bliver kontrolelementet for den første formular valgt, når du åbner dokumentet. Hvis knappen ikke er aktiveret, bliver teksten valgt efter åbing. Den Tabulatorrækkefølge du har angivet, bestemmer hvilken formular, der er den første.

Placering og størrelse

Ændrer størrelse, flytter, roterer eller hælder det markerede objekt.

Icon Position and Size

Placering og størrelse

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Fastgør til gitter

Angiver om rammer, tegninger og kontrolelementer kun skal flyttes mellem de faste gitterpunkter. For at ændre status for fanglinjer kun for den aktuelle handling, kan du trække objektet, mens du holder nede.

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Hjælpelinjer ved flytning

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

Icon Helplines While Moving

Hjælpelinjer ved flytning

Støt os venligst!