Værktøjslinjen Forespørgselsdesign

Når du opretter eller redigerer en SQL-forespørgsel, skal du bruge ikonerne i værktøjslinjen Forespørgselsdesign for at kontrollere visningen af data.

Afhængigt af om du har oprettet forespørgslen eller set den under fanebladet Design eller SQL, vil de følgende ikoner vises:

Udfør forespørgsel

Udfører SQL-forespørgslen og viser forespørgslens resultat. Funktionen Udfør forespørgsel gemmer ikke forespørgslen.

Run Query Icon

Udfør forespørgsel

Ryd forespørgsel

Sletter forespørgslen og fjerner alle tabeller fra designvinduet.

Clear Query Icon

Ryd forespørgsel

Slå designvisning til/fra

Viser designvisningen eller SQL-visningen for forespørgslen.

 Switch Design View On/Off Icon

Slå Designvisning til/fra

Tilføj tabeller

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

ikonet Tilføj tabel

Indsæt Tabeller

Funktioner

Viser rækken Funktion i den nederste del af designvisningen i vinduet Forespørgselsdesign.

Functions Icon

Funktioner

Tabelnavn

Viser rækken Tabel i den nederste del af Forespørgselsdesignet.

Table Name Icon

Tabelnavn

Alias

Viser rækken Alias i den nederste del af Forespørgselsdesign.

Alias Icon

Alias

Entydige værdier

Udvider den oprettede select-sætning i SQL-forespørgsel i den aktuelle kolonne med parameteren DISTINCT. Konsekvensen er, at identiske værdier, som optræder flere gange i tabellen, kun oplistes en gang.

Distinct Values Icon

Entydige værdier

Det følgende ikon er på fanebladet SQL:

Udfør SQL-kommando direkte

I tilstanden Native SQL kan du indtaste SQL-kommandoer, som ikke fortolkes af LibreOffice, men i stedet passerer direkte til datakilden. Hvis du ikke viser disse ændringer i designvisningen, kan du ikke skifte tilbage til designvisningen.

Run SQL command directly Icon

Udfør SQL-kommando direkte

Støt os venligst!