Værktøjslinjen Forespørgselsdesign

Når du opretter eller redigerer en SQL-forespørgsel, skal du bruge ikonerne i værktøjslinjen Forespørgselsdesign for at kontrollere visningen af data.

Afhængigt af om du har oprettet forespørgslen eller set den under fanebladet Design eller SQL, vil de følgende ikoner vises:

Udfør forespørgsel

Udfører SQL-forespørgslen og viser forespørgslens resultat. Funktionen Udfør forespørgsel gemmer ikke forespørgslen.

ikonet Udfør forespørgsel

Udfør forespørgsel

Ryd forespørgsel

Sletter forespørgslen og fjerner alle tabeller fra designvinduet.

ikonet Ryd forespørgsel

Ryd forespørgsel

Slå designvisning til/fra

Viser designvisningen eller SQL-visningen for forespørgslen.

ikonet Slå Designvisning til/fra

Slå Designvisning til/fra

Tilføj tabeller

Angiver hvilke tabeller, der skal indsættes i designvinduet. I dialogen Tilføj tabeller markerer du de tabeller, du har brug for til din aktuelle opgave.

ikonet Tilføj tabel

Indsæt Tabeller

Funktioner

Viser rækken Funktion i vinduet Forespørgselsdesign i den nederste del af designvisningen.

ikonet Funktioner

Funktioner

Tabelnavn

Viser rækken Tabel i den nederste del af Forespørgselsdesign.

ikonet Tabelnavn

Tabelnavn

Alias

Viser rækken Alias i den nederste del af Forespørgselsdesign.

ikonet Alias

Alias

Entydige værdier

Udvider den oprettede udvalgserklæring fra SQL-forespørgslen i den aktuelle kolonne med parameterenDISTINKT. Konsekvensen er, at identiske værdier, der forekommer flere gange, kun oplistes én gang.

ikonet Entydige værdier

Entydige værdier

Det følgende ikon er på fanebladet SQL:

Udfør SQL-kommando direkte

I tilstanden Native SQL kan du indtaste SQL-kommandoer, som ikke fortolkes af LibreOffice, men i stedet passerer direkte til datakilden. Hvis du ikke viser disse ændringer i designvisningen, kan du ikke skifte tilbage til designvisningen.

ikonet Udfør SQL-kommando direkte

Udfør SQL-kommando direkte

Støt os venligst!