Oprettelse af XML filtre

Oprettelse af et XML-filter til LibreOffice

Når du opretter et XML-filter til LibreOffice, skal du designe et XSLT-typografiark, som kan konvertere til og fra OpenDocument XML-filformatet.

Tipikon

Find mere information om OpenDocument XML-formatet ved at gå til https://xml.openoffice.org/.


Hvis du vil, kan du inkludere en skabelon med dit filter for at anvende LibreOffice-typografier i et XML-dokument, som du importerer.

At oprette et XML-filter

 1. Opret et XSLT-transformationstypografiark, som mapper elementerne i det eksterne XML format til elementerne i OpenDocument-filformat og tilbage igen.

 2. Opret en skabelon som tildeler LibreOffice typografier til elementer i det eksterne XML-format, når du importerer en fil i dette format til LibreOffice

 3. I LibreOffice Writer, opret et tekstdokument, og vælg Funktioner - XML filterindstillinger.

 4. Klik Ny.

 5. I dialogen XML-filter, klik på fanebladet Generelt, og angiv egenskaberne for filteret.

 1. På fanebladet Transformation skal du angive transformationsegenskaberne for filteret.

 1. Klik på OK.

At teste et XML-filter

Du kan udføre basale tests af et brugerdefineret XML-filter i LibreOffice

Noteikon

Dokumentet ændres ikke ved disse tests.


 1. Opret eller åbn et tekstdokument.

 2. Vælg Funktioner - XML filterindstillinger.

 3. I listen over filtre, marker filteret som du vil teste, og klik på Afprøv XSLT'er.

 4. For at teste et Eksportfilter skal du gøre et af følgende i området Eksporter i dialogen:

 1. For at teste et Importfilter skal du klikke på Gennemse i området Import i dialogen, vælge et dokument og klikke på Åbn.

Støt os venligst!