Fortryd direkte formatering i et dokument

Du kan fortryde alle formateringer med nogle få trin, som ikke er blevet skabt ved typografier.

Direkte formatering og typografiformatering

En typografi er et sæt formateringsattributter, der er grupperet og identificeret med et navn (typografinavnet). Når du anvender en typografi på et objekt, bliver det formateret med typografiens sæt af attributter. Flere objekter med af samme natur kan have den samme typografi. Når du ændrer en typografis formateringsattributter, ændrer alle objekter, der er forbundet med typografien, som en konsekvens også deres formateringsattributter i overenstemmelse dermed. Brug typografier til at formatere en stor mængde afsnit, celler og objekter ensartet samt til at administrere formateringen af dokumenter bedre.

Når du ikke bruger typografier og anvender formateringsattributter direkte på dele af teksten, kaldes det Direkte formatering (også kaldet manuel formatering). Formateringen er kun anvendt på det valgte område i dokumentet. Hvis dokumentet har flere afsnit, rammer eller nogen andre objekter, anvender du formateringen direkte på hvert objekt. Direkte formatering er tilgængelig med menuen Formatering og værktøjslinjen Formatering.

En direkte formateringsattribut, anvendt på et objekt, tilsidesætter den tilsvarende typografiattribut, der er anvendt på objektet.

Fjern al direkte formatering i et LibreOffice Writer-dokument

  1. Tryk på +A For at vælge hele teksten.

  2. Vælg Formater - Nulstil direkte formatering.

Fjern al direkte formatering i et LibreOffice Calc-regneark

  1. Mens du trykker på Skift-tasten, skal du klikke på den første og så den sidste arkfane for at markere alle ark.

  2. Tryk på +A for at vælge hele teksten.

  3. Vælg Formater - Nulstil direkte formatering.

Fjern al direkte formatering i en LibreOffice præsentation

  1. Klik på fanebladet Disposition for at åbne dispositionsvisning.

  2. Tryk på +A for at vælge hele teksten.

  3. Vælg Formater - Nulstil direkte formatering.

Støt os venligst!